reklama

Kolik zaplatíte na poplatcích při investicích do otevřených podílových fondů v rámci skupiny Komerční banky?

Josef Janda dne 21. 09. 2010 - 08:00

Investování do otevřených podílových fondů, které nabízí Komerční banka, s sebou nese i poplatky, které musíte uhradit spolu s investovanou peněžní částkou.

Nejčastěji zaplatíte mezi jedním až třemi procenty z výše investované sumy. Připravili jsme pro vás seriál poplatků při investování do podílových fondů tří největších bankovně-finančních skupin působící v České republice.

Počet fondů a majetkové struktury vlastníků

V Česku je přes 1600 podílových fondů. Pojmou tak velké množství do jednoho článku je takřka nemyslitelné. V první fázi našeho seriálu o poplatcích při investicích do podílových fondů jsme prozkoumali jsme poplatkovou strategii tří investičních společností. Ty spadají pod jednotlivé banky patřící do velké bankovní trojky. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

V článku zjistíte, jaké poplatky na vás čekají při investování do podílových fondů v režii Komerční banky. Během následujících několika týdnů vás seznámíme i s poplatky při investování do podílových fondů, které nabízí Česká spořitelna a Československá obchodní banka.

Poplatky, poplatky a zase jen poplatky

Při investování do podílových fondů se setkáte s poplatky za vstupní investici (tzv. poplatek při nákupu), poplatkem za výstupní investici (poplatek za prodej) a s poplatkem za vedení fondu (tzv. správcovský neboli manažerský poplatek).

Podílové fondy Komerční banky

Na bankovních přepážkách Komerční banky (KB) vám může bankovní poradce nabídnout investice do podílových fondů Komerční banky anebo investice do fondů dceřinné investiční společnosti Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB). Případně můžete své peníze investovat do podílových fondů SGAM, která je dceřinou společností IKS KB.

Průřez jednotlivých podílových fondů KB

Do skupiny IKS podílové fondy patří například IKS Peněžní trh Plus, IKS Dluhopisový Plus, IKS Balancovaný – konzervativní, IKS Balancovaný – dynamický nebo IKS Akciový Plus. Samotná Komerční banka nabízí podílové fondy pod označením KB Peněžní trh, KB Dluhopisový, KB Akciový nebo KB Realitních společností. Čtěte více: Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Další možností, kam investovat peníze v rámci skupiny Komerční banky jsou profilové fondy Fénix (např. Fénix konzervativní, Fénix smíšený, Fénix smíšený nebo Fénix dynamický Plus).

KB nabízí i garantované, neboli zajištěné fondy pod označením KB Ametyst (dříve KB MAX). Samozřejmostí jsou i podílové fondy SGAM.

Poplatky do podílových fondů Komerční banky

Poplatková politika jednotlivých podílových fondů Komerční banky je nastavena podle jednotlivých skupin fondů. Stejně se liší i zpoplatnění při nákupu a odkupu. Poplatky při nákupu jsou platné pro KB fondy, Investiční program Fénix a do Fondů SGAM. Při nákupech podílových listů garantovaných fondů jsou poplatky stanovovány individuálně podle statutů jednotlivých podílových fondů.

Drobnou výjimkou jsou fondy společnosti IKS Podílové fondy nezaplatíte vstupní poplatek, ale výstupní, tj. poplatek při prodeji. Ten se však netýká všech fondů stejně, ale je určen podle délky držení vaší investice. Například při odprodeji podílových listů podílového fondu IKS Akciový plus budete ušetřeni od platby poplatků až po pěti letech držení. Jestliže se však rozhodnete prodat svůj podíl během prvních tří let, zaplatíte fondu tři procenta z prodávaného množství podílových listů. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Ve všech případech si „Komerčka“ nárokuje poplatky za vedení, které strhává jednou ročně. Výpočet pro manažerské poplatky vychází z průměrné hodnoty kapitálu, který se přepočítává na objem vlastněných podílových listů podle jednotlivých podílových fondů.

Více informací o výši jednotlivých poplatků jsme připravili v detailnějším rozboru poplatků podle jednotlivých fondů Komerční banky.

Při investicích do podílových fondů v režii Komerční banky nebo jejích dceřiných investičních společností platí, že první investice by měla být ve výši pěti tisíc korun. Minimální pravidelná investice pak 500 korun.

Poplatky spojené s KB fondy a fondy Fénix

Správcovské poplatky u fondů KB fondy a fondy Fénix se pohybují od 0,6 do dvou procent. Poplatky při nákupu podílových listů pak v rozmezí od 0,20 do dvou procent.

Ceník KB fondů a fondů Fénix

Fond Poplatek při nákupu Poplatek za správu fondu
KB Peněžní trh 0,20 % 0,60 %
KB Dluhopisový 1,00 % 1,00 %
KB Akciový 2,00 % 2,00 %
KB Realitních společností 1,50 % 1,60 %
Fénix konzervativní 0,50 % 1,00 %
Fénix smíšený 1,00 % 1,40 %
Fénix dynamický 1,50 % 1,40 %
Fénix dynamicky Plus 2,00 % 1,45 %

Zdroj: Komerční banka; Ceník je platný od 1. 7. 2010 a může se v čase měnit.

Poplatky při přestupech v rámci fondů KB nebo fondů Fénix se nehradí. Jestliže byste chtěli převést své peníze z fondů KB do fondů Fénix, zaplatíte podle následující definice vyplývající přímo ze sazebníku Komerční banky: „U přestupu je uplatněn rozdíl aktuálních vstupních poplatků mezi fondem, do kterého klient vstupuje, a fondem, ze kterého přestupuje, pokud je vstupní poplatek u cílového fondu vyšší. Pokud je vstupní poplatek nižší, není při přestupu účtován žádný poplatek.“

Poplatková strategie IKS fondy

Jak už bylo napsáno výše, podléhají IKS fondy zpoplatnění až při ukončení a následném prodeji investice. Rozpětí výstupních poplatků je stanoveno mezi nulou až třemi procenty. Poplatek za obhospodařování fondů je v rozmezí 0,80 až 2,20 procenta.

Ceník poplatků IKS fondů

Fond Poplatek při odkupu Správcovský poplatek
IKS Peněžní trh Plus 0,30 % (do 182. dne); 0,20 % (od 183. do 273. dne); 0,10 (od 274. do 365. dne); 0,00 % (od 366. dne) 0,80 %
IKS Dluhopisový Plus 2,00 % (od 1461. do 1825. dne); 1,50 % (od 1096. do 1460. dne); 1,00 % (od 731. do 1095. dne); 0,50 % (do 730. dne); 0,00 % (od 1826. dne) 1,30 %
IKS Balancovaný - konzervativní 2,00 % (do 730. dne); 1,50 % (od 731. do 1095. dne); 1,00 % (od 1096. do 1460. dne); 0,50 % (od 1461. do 1825. dne); 0,00 % (od 1826. dne) 2,00 %
IKS Balancovaný - dynamický 2,50 % (do 730. dne); 2,00 % (od 731. do 1095. dne); 1,50 % (od 1096. do 1460. dne); 1,00 % (od 1461. do 1825. dne); 0,00 % (od 1826. dne) 1,60 %
IKS Akciový Plus 3,00 % (do 1095. dne); 2,00 % (od 1096. do 1460. dne); 2,00 % (od 1461. do 1825. dne); 0,00 % (od 1826. dne) 2,20 %

Zdroj: IKS KB; Ceník je platný od 1. 1. 2010 a může se v čase měnit.

Tip investora: Jestliže investujete do podílových fondů a vaše investice trvá déle než šest měsíců, je výnos osvobozen od daně z příjmů.

Poplatková architektura u garantovaných a zajištěných fondů

Stanovení poplatků u garantovaných a zajištěných fondů z dílny Komerční banky je nutné rozlišovat podle několika hledisek. Prvním hlediskem je tzv. akumulační období, po které zajištěný fond přijímá vklady v nejnižší možné výši 10 tisíc korun. Poplatky jsou tak stanoveny podle objemu nákupu při nákupu v akumulačním období a po nákupu po ukončení akumulačního období.

Poplatky při nákupu zajištěných a garantovaných vkladů

Objem nákupu Poplatky v akumulačním období Poplatky po akumulačním období
10 000 – 99 999 Kč 2,00 % 10 %
10 000 – 999 999 Kč 1,80 % 10 %
Nad 1 milion Kč 1,50 % 10 %
1 000 000 – 2 999 999 Kč 1,50 % 10 %
Nad 3 miliony Kč 1,00 % 10 %

Zdroj: IKS KB;

V tabulce je uvedeno několik objemů nákupů, které jsou platné pro jednotlivé typy podílových fondů. Pro částky od 10 tisíc korun do částky přesahující sumu jednoho milionu korun platí poplatky u fondů Max 4, Max 5, Max 6, Max 6, Max 7 a Max 8. Pro objem od sumy 10 tisíc korun až do kategorie nad tři miliony korun (vyjma položky nad jeden milion korun) platí pro fondy Max 9, Ametyst, Ametyst 2, Ametyst 3, Ametyst 4, Ametyst Flexi, Ametyst 4, Ametyst 5, Akcent a Akcent 2. určitou výjimku představuje podílový fond Ametyst Flexi, který má stanovenou jako minimální částku pět tisíc korun a do kterého je možno v průběhu trvání investice vkládat nejméně pět set korun v jedné investici.

Fond Euromax je vedený v eurech a platí pro něj podobné poplatky jako výše. Pro objem částky od 500 do 4999 eur je poplatek stanovený na dvě procenta, od 5000 do 49 999 eur 1,8 procenta a nad 50 000 eur pak 1,5 procenta. Investice mimo akumulační období podléhají poplatku 10 procentům.

Rovněž při předčasném výstupu ze zajištěných a garantovaných vkladů se platí poplatek a to od čtyř procent až do nuly. Nulový poplatek se týká každého, kdo svou investici ukončí přesně v okamžik, kdy je fond ukončen. Čtěte více: Jaké podílové fondy jsou vhodné pro pravidelné a dlouhodobé investice

Fondy SGAM

Poplatky u fondů SGAM, které jsou vedeny v českých korunách, amerických dolarech a eurech, jsou stanoveny v rozmezí 0,20 až 4,50 procenta v závislosti na objemech vašich investic. Poplatek za roční vedení fondu je stanoven od 0,20 do 2 procent z hodnoty vašich investic.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.