reklama

Komu a jak pomáhají krotitelé dluhů

Josef Janda dne 21. 12. 2010 - 00:00

Už dva roky vysílá Česká televize pořad nazvaný jako Krotitelé dluhů. V každém díle „krotitelů“ je představen jeden dlužník mající problémy se splácením půjčených peněz.

Na začátku každého dílu pořadu Krotitelé dluhů se seznámíme s dlužníkem a jeho rodinou. Stručně je nastíněná rodinná konstelace a situace okolo dluhů. Často jde o exemplární případy lidské marnivosti a naivity. Jindy jsou osudy hlavních protagonistů zaviněné nepřízní osudu jako je nemoc nebo nezaviněná nehoda. Na začátku každého dílu je k hlavnímu hrdinovi epizody přidělen finanční poradce. Celým pořadem hlasově provází plzeňský herec Martin Stránský, který například nadaboval postavu Dr. House ve stejnojmenném americkém seriálu. Čtěte více: Nezávislý finanční poradce: Jak ho vybrat a co nabízí

Docusoap je nový televizní formát, který kombinuje dokumentární prvky s důrazem na soukromí postav a vývojem mezilidských vztahů.

Komu krotitelé dluhů nejčastěji pomáhají?

Krotitelé dluhů nejčastěji pomáhají lidem, kteří mají problémy s dluhy. Osudy lidí jsou ve většině případech shodné. Přecenili své finanční možnosti, vzali si půjčky, které jim zakrátko přerostly přes hlavu. Někteří z dlužníků se své dluhy snažilo řešit, ale vesměs šlo o vytloukání klínu klínem, což znamená, že na zaplacení jednoho dluhu si vzali úvěr. Často jde o lidi, které již navštívil exekutor, v jejich domácnostech jim zabavil jim řadu věcí a na plat uvalil exekuční výměr. Dlužníci zatížení exekutorem neboli vymahačem dluhů jsou nejčastějším typem protagonistů pořadu Krotitelé dluhů.

Pomoc lidem, kteří mají obstavený plat, doma samé polepky od exekutorů a kdykoliv se mohou ocitnout na ulici není jednoduchá. Finanční poradci Partners v pořadu předkládají kromě zajímavých řešení i staré dobré rady typu peněžní rezerva, snížení výdajů, konsolidace dluhů nebo úpravu již uzavřených smluv, nejčastěji pojistných.

Jak krotitelé pracují

Každého dlužníka má na starost jeden z finančních poradců. Jsou celkem čtyři, přičemž v jejich týmu je i specialistka na sociální případy. U každého „klienta“ provede poradce finanční analýzu, ve které zjistí stav jejich závazků (= dluhů), ale také příjmy a výdaje na domácnost. Drtivá většina dlužníků má společné to, že mezi jejich celkovými příjmy a celkovými výdaji (tj. výdaji na splátky úvěrů a výdaje na domácnost) je často záporná hodnota. To znamená, že výdaje jsou vyšší než příjmy. Z toho pramení ona nutnost dlužníkovi pomoci.

Jakmile finanční poradce provede analýzu neboli bilanci příjmů a výdajů dlužníků, začne postupně navrhovat řešení situace. Čas od času poradce zjišťuje, že dlužník má více dluhů, než uvedl, případně nemá o části svých dluhů ani ponětí.

Řešení jednotlivých případů závisí na vůli dlužníka. Někdy spraví celou situaci určité uskrovnění vyplývající ze snížení výdajů anebo zvýšení příjmů. Jindy pomůže konsolidace úvěrů, kdy se všechny dluhy sjednotí do jednoho. V ojedinělých případech pomohou rodinní příslušníci. V každé sérii se několik dlužníků pokusí o řešení své finanční situace pomocí vyhlášení osobního bankrotu. Zatím v jediném případě byl vyhlášen konkurs fyzické osoby, což je pomyslně druhý stupeň osobního bankrotu. Čtěte více: Půjčka do domu může být někdy špatná služba

Krotitelé a Partners

Finanční poradci vystupující v pořadu Krotitelé dluhů pracují pro finančně poradenskou společnost Partner for Life Planning, a. s. Tato firma stojí za odbornou stránkou pořadu. Přípravu a následnou realizaci programu má na starosti produkční společnost Frame100r. Česká televize si pořad objednává a vysílá každé úterý po 22 hodině.

Kdo jsou krotitelé dluhů?

Jak už bylo napsáno výše, Krotitelé dluhů jsou finanční poradci společnosti Partners. Jde o skutečně postavy, které můžete potkat na ulici, anebo je zkontaktovat a sjednat si s nimi schůzku ohledně řešení vaší finanční situace. Čtěte více: Přehled finančně poradenských společností na našem trhu

Tomáš Prouza

Šéfem Krotitelů dluhů je finanční odborník, bývalý náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Ten v minulosti začínal jako novinář v pražských novinách Prague Tribune, ve kterých se stal později šéfredaktorem. Později spoluzakládal finanční server Peníze.cz, kde působil jako ředitel, jenž kupoval ostatním kolegům sušenky. Tak alespoň svou roli ředitele v minulosti vtipně charakterizoval. Po prodeji svého podílu ve finančním serveru pracoval několik let jako náměstek ministra financí a ombudsman Poštovní spořitelny.

V létě 2007 Tomáš Prouza se svými dalšími společníky (Pavel Kohout, Kateřina Palková, Jan Majer) založil finančně poradenskou společnosti Partners for Life Planning. Od té doby je akcionářem této společnosti a vlastní blíže neurčený podíl. V Partners působí jako ředitel pro rozvoj a péči o klienty. Podle poradců této společnosti nepatří návštěva Prouzy v jeho kanceláři mezi nejšťastnější chvíle jejich kariéry. Řeší totiž i profesní, lidově řešeno průšvihy, finančních poradců, kteří se nějakým způsobem provinili proti internímu kodexu. Často jde o poradce „bouchače“ smluv apod. Čtěte více: Oblíbené hry poradců: Vypovídání a znovu uzavírání nových smluv

Další členové týmu třetí řady Krotitelů dluhů

David Kučera, Jan Harbáček a Martina Zavadilová spolu s odbornicí na sociální případy Petrou Kozlovou tvoří tým poradců třetí série Krotitelů dluhů. Pouze jediný poradce a to David Kučera spolu s Tomášem Prouzou účinkoval zatím ve všech sériích. Petra Kozlová hostovala jak ve druhé, tak i v nyní končící třetí sérii pořadu.

Finanční poradenství v kostce

Přečtěte si další články o finančních poradcích. Připravili jsme pro vás tématickou obsahovou sekci Finanční poradenství, ve které naleznete důležité informace o finančních poradcích a finančně poradenských společnostech působící v České republice.

Mezi další finanční poradce, kteří účinkovali v „krotitelích“ lze zmínit Richarda Waltera a Tomáše Tomčalu, které můžete znát z druhé řady. V první řadě se v týmu poradců objevila Jana Nedomová a Zdeněk Šimek.

Inspirace televizními krotiteli

Televizním pořadem Krotitelé dluhů se inspirovalo vedení finančně poradenské společnosti Broker Consulting, když spolu s finančním serverem Peníze.cz vytvořili vlastní „formát“, který se zaměřil na řešení životní situace jedné z českých rodin. Projekt byl čistě literární a čtenáři si ho mohli přečíst na serveru Peníze, ale také dalších ekonomických webech zapojených do projektu.

Poznámka pod čarou: Společnost Partners for Life Planning 21. prosince 2010 oznámila, že koupila společnost Peníze.CZ, a. s., která vydává stejnojmenný finanční server. Finanční server je tak ve vlastnictví společnosti Partners media, s. r. o., jejímž jediným majitelem je finančně-poradenská společnost Partners. Z informací obchodního rejstříku vyplývá, že základní kapitál nově vzniklé "eseročky" je 20 milionů korun a jednatelem firmy je Tomáš Prouza.