reklama

Komu vadí důchodci?

redakce dne 27. 12. 2013 - 00:00

Určitá část populace nemá ráda staré lidi. Považují je za vyžírky, kteří zneužívají sociální systém a společnosti nic nového nepřináší.
 

Recesistická facebooková skupina nazvaná jako Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vražedné – DŮCHODCI! se v současné době líbí něco přes 333 tisíc lidí. Jde o zhruba osm procent těch, kteří v Česku používají Facebook. Co to o nás vypovídá? Pouze to, že několik stovek tisíc lidí má neobyčejný smysl pro humor, který navíc sdílejí veřejně.

Více dat nebo informací pro socioekonomický profil odpůrců starých lidí nemáme k dispozici. Přesto přinášíme několik zjednodušených polopravd a mýtů, kterými jsou vystaveni senioři z řad mladší generace. Čtěte také: Čechů významně ubude, co to pro nás znamená

Stáří je čekání na smrt

Nepochopení a především zjednodušení stáří je, že senior čeká na svou smrt. Podzim života je určen pro objevování duchovna a pomoc mladším při zvládání jejich ratolestí. Tím se však role penzisty neomezuje jen na hlídání potomků, nýbrž i na cestování a užívání si života.

Důchodci kradou pracovní místa

Kdykoliv nezaměstnost překoná určitou mez, začnou se ozývat kritické hlasy nad tím, že senioři zabírají pracovní místa mladším. Jakmile však nezaměstnanost opadne, ztiší se i tento ryk. Za penzistu si však můžete dosadit cizince nebo ženu. Ještě před několika lety bylo nepřijatelné, aby o práci přišel muž, neboť byl chápán jako živitel rodiny. Čtěte také: Trend budoucnosti: Práce seniorů v důchodu

Starší lidé jsou pro zaměstnavatele atraktivní především z hlediska nabytých zkušeností. Tento fakt však v současné době není příliš atraktivní. Postupně se však bude měnit. Za deset či dvacet let bude normální, když výběrová řízení začnou vyhrávat lidé, kteří mají blíže k penzi než do školních škamen.

Ekonomicky aktivní živí penzisty

Na tento výrok je možné nazírat ze dvou úhlů pohledu. Ten první je relativně správný, byť by mohl být vysloven s vyšší dávkou slušnosti a ohleduplnosti. Ekonomicky aktivní lidé přispívají ze svých příjmů do sociálního systému, ze kterého se podle daného klíče přerozdělují důchody lidem, jenž splňují předem daná kritéria. Čtěte také: Konec rovnosti v Čechách

Druhý pohled je však pejorativní a hloupý. Mezi námi se najdou tací, kteří penzistům nepřejí a považují je za příživníky zneužívající sociální systém. Zapomínají na to, že i starý člověk byl kdysi mladý a spolupodílel se na budoucnosti nás všech. Stačí se podívat kolem sebe, na všechny stavby, statky a služby. Ty by nebyly bez zásluh starší generace, která nyní užívá plodů své práce. V přeneseném slova smyslu má za předchozí pracovní aktivitu starobní důchod. Čtěte také: Struktura nezaměstnanosti se v budoucnu promění