reklama

Jak vysoké (ne)platíme koncesionářské poplatky za Český rozhlas a Českou televizi

redakce dne 29. 03. 2019 - 00:00

Koncesionářské poplatky jsou dobře zamaskovanou daní. Ročně si obě nezávislé instituce ukrojí necelých osm miliard korun z našich kapes.

Za tyto peníze získáme objektivní a vyvážené zpravodajství a relativně kvalitní televizní a rozhlasové pořady. Oproti komerčním médiím nemusí Česká televize a Český rozhlas licitovat mezi kvalitou a ziskovostí potažmo nákladovostí výroby jednotlivých pořadů.

Jedním z klíčových faktorů pro obě veřejnoprávní média je sledovanost, respektive poslechovost (v on-line prostředí se uvádí návštěvnost, v tištěných médiích čtenost).

Pro komerční televize, jejichž dominantní příjmy plynou z prodeje reklamy, patří uvedené faktory k hlavním metrikám výkonnosti. Českou televizi a Český rozhlas netlačí výkonnostní parametry, přesto jde o jednu z několika metrik, které používají pro hodnocení kvality svého vysílání.

Koncesionářské poplatky

Koncesionářský poplatek se hradí měsíčně a vychází ve složeném formátu na 180 korun měsíčně a 2160 korun ročně. Český rozhlas si měsíčně vezme 45 korun (540 korun ročně), Česká televize 135 Kč za měsíc (1620 Kč za rok).

Platit lze prostřednictvím České pošty a jejího SIPO, anebo přímo konkrétní instituci prostřednictvím bankovního převodu.

Detailní informace naleznete v zákonu č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích.

Počty koncesionářů

Český rozhlas na svých webových stránkách uvádí 3,817 milionů koncesionářů, kteří musí platit poplatek za rozhlasový přijímač. Ročně si ČRo přijde na 2,1 miliardy plynoucí z poplatků. Česká televize má příjem z poplatků ve výši 7,74 miliardy korun, které získává od 3,481 milionů poplatníků.

Hospodaření veřejnoprávních médií

Příjmy plynoucí z koncesionářských poplatků nejsou jedinými finančními zdroji uvedených mediálních institucí. Hospodaření si vylepšují prodejem reklamy, merchandisingem (prodej propagačních předmětů) anebo prodejem autorských práv ke svému obsahu. Český rozhlas nad rámec výběrů poplatků získá dalších 206 milionů korun ze své vedlejší hospodářské činnosti, Česká televize pak 1,03 miliardy korun. ČT uvádí, že na koncesionářských poplatcích jí poplatníci dluží 510 milionů korun.

Jak neplatit koncesionářské poplatky?

Roční úhrada poplatků 2160 korun není malá částka. Zvláště tehdy, kdy nemáte televizní nebo rozhlasový přijímač. Přihlášení i odhlášení k povinnosti hradit koncesionářské poplatky je nutné vždy formou daného formuláře, které naleznete na webových stránkách ČT a ČRo. Odhlášení proveďte prostřednictvím tzv. evidenčního listu (platíte-li přímo ČT) anebo zajděte na pobočku České pošty a evidenci ukončete (v případě, že platíte poplatek prostřednictvím SIPO). Odhlášku proveďte v okamžiku, kdy přijímač nemáte nejméně jeden měsíc.

Rozhodně se vyhněte doslova se nabízejícímu snadnému řešení, že poplatky přestanete platit bez předchozího zaslání formuláře, v nímž se odhlásíte z jejich úhrady.

Dejte si rovněž pozor, jaký použijete formulář. Čestné prohlášení není odhláška! Pro odhlášení použijte evidenční list, případně zajděte již na zmíněnou Českou poštu.

Při opětovné povinnosti opět dejte veřejnoprávním médiím vědět, že se u vás změnila situace a vy máte opět k dispozici přijímač pro televizní nebo rozhlasové vysílání. Nemusíte přitom ani na programy sledovat, anebo je poslouchat. Máte-li přijímačů více, platíte pouze jednou. Typická situace je u rádia například autorádio nebo druhé rádio na chatě.

I přes dřívější snahu České televize se za počítače, tablety nebo mobilní telefony koncesionářské poplatky neplatí. Zpoplatnění je otázkou času a na vůli politické reprezentace.

Pokuty za neplacení poplatků

Na nepoctivé majitele přijímačů myslí zákon o televizních a rozhlasových poplatcích následovně. Pokuta pro majitele televize je deset tisíc korun, při neplacení poplatků za rádio pak polovina.