reklama

Konec penzijka se blíží. Napište ho na babičku

redakce dne 12. 09. 2012 - 01:00

Pomalu končí možnost uzavření penzijního připojištění. Je nejvyšší čas uzavřít smlouvu na každého, kdo ji ještě nemá.
 

Výnosy z penzijního připojištění nejsou nikterak ohromující. Reálně přinesou výnosy v desetinách procenta, alespoň po započtení míry inflace. Jakmile na výnosy z „penzijka“ použijeme podobný model, jaký běžně užívají stavební spořitelny na stavební spoření, a započteme do výnosů i státní příspěvky, stane se rázem tento produkt zajímavý. Platí zásada, stejně jako u již zmíněného stavebního spoření, že čím kratší doba je potřebná ke spoření, tím jsou výnosy vyšší.

Prodej penzijního připojištění bude po 30. listopadu 2012 ukončen. Oproti nástupnickému produktu v podobě penzijního doplňkového spoření je hlavním důvodem, proč si uzavřít smlouvu, právě nynější podmínky. Stejně jako stavební spoření, tak i penzijní připojištění můžete založit každému, kdo má rodné číslo. Například vaší babičce nebo dědečkovi.

Pár nezbytných pojmů

Prostudujte si několik základních pojmů, které se týkají penzijního připojištění.

Odbytné

Odbytné v penzijním připojištění můžete provést již po 12 měsících. Státu vracíte veškeré přijaté státní příspěvky a výnosy z nich.

Pravidlo 60/60

Pro získání finančních prostředků z penzijního připojištění je nutné spořit po dobu alespoň 60 měsíců a při dovršení minimálního věku 60 let.

Výsluha

Výsluhu můžete získat po 15 letech spoření. Vztahuje se navíc jen na polovinu všech uspořených finančních prostředků.

Obmyšlená osoba

Obmyšlenou osobou se myslí taková osoba, která v případě smrti pojistníka získá nárok na nastřádané finanční prostředky. Pokud taková osoba ve smlouvě o penzijním připojištění chybí, stávají se uspořené finance součástí dědictví. Obmyšlené osoby může pojistník v průběhu trvání smlouvy měnit.

Nejlepší je uzavřít penzijní připojištění na osobu, které zbývá několik let do šedesátky. Případně i se starším člověkem 60 let. Poté počkat pět let, než bude moci s penězi volně disponovat. Nejčastěji v podobě jednorázového vyrovnání.

Proč zrovna penzijní připojištění?

Podobný postup by šel uplatnit i na doplňkové penzijní spoření, které vejde v platnost od 1. ledna 2013. Oproti penzijnímu připojištění má řadu nevýhod. Jednou z nich, byť není tak důležitá, je prodloužení doby nutné k odbytnému. Namísto 12 měsíců jako je tomu u „penzijka“ se lhůta prodlužuje na 24 měsíců. Další nevýhodou, byť opět drobnou, je zrušení výsluhy po 15 letech.

Dobré rodinné vztahy podmínkou

Výše popsaný postup platí pouze tehdy, máte-li mezi rodinnými příslušníky a příbuznými obecně dobré vztahy. Ty se sice mohou kdykoliv v čase proměnit, ale zřejmě nebudete vnucovat smlouvu někomu, s kým už nyní nemluvíte.

Vztahy se mohou proměňovat v čase. Na to je zapotřebí pamatovat na samém začátku. Stejně jako doplnění informace do smlouvy k penzijnímu připojištění, že jste obmyšlenou osobou, případně je rozepsat na svého partnera nebo potomky. U obmyšlené osoby je rovněž důležité, aby ji pojistník neměnil. Může se rovněž stát, že vaši babičku či dědečka přemluví některý z vašich příbuzných a stane se obmyšlenou osobou. V tomto případě jste ze hry a realizujete ztrátu ve výši všech úložek, které jste svému prarodiči poslali na jeho smlouvu.

Pokud se vše podaří podle plánu, získáváte za pět let nárok na slušný výnos. Při měsíční úložce jeden tisíc korun za pět let získáte od státu dalších 13 800 korun na státních příspěvcích. Přepočtený roční výnos bude zhruba činit 4,6 procenta. Při započtení výnosů penzijních fondů může být roční zhodnocení i šestiprocentní a vyšší.