reklama

Důchodové spoření: Konzervativní způsob zhodnocení peněz

redakce dne 24. 07. 2012 - 01:00

Připravit se na penzi lze několika způsoby. Jedním z nich je konzervativní způsob kombinující více spořicích produktů.
 

Důchodové spoření není penzijní připojištění ani budoucí doplňkové penzijní spoření, které bude zahájeno ve třetím pilíři penzijní reformy. Do důchodového spoření lze zahrnout veškeré finanční produkty, které zhodnocují finanční prostředky konzervativním způsobem, což v praxi obnáší zejména depozitní produkty a investice do fondů.

Pro počáteční přehled uvedeme, jaké produkty patří do velké skupiny důchodového spoření. Jak bylo již uvedeno, je to penzijní připojištění, spořicí účty, termínované vklady a otevřené podílové fondy peněžního trhu, případně též dluhopisové a zajištěné fondy.

Spoření na penzi ve vyšším věku

Začít s vytvářením finanční rezervy na období, kdy bude člověk v důchodu, je nejvhodnější v co nejnižším věku. Tak zní základní poučka. Pokud jste tak dosud nečinili, nezoufejte. Naspořit dostatečnou sumu peněz můžete i ve věku padesáti, pětapadesáti let. Jen zapomeňte na to, že za deset let stihnete totéž, co lidé s několikanásobnou délkou investičního či spořicího horizontu.

Cílem pro staršího člověka je uložit peníze takovým způsobem, aby mu nekolísala hodnota jistiny. Tento fakt vychází z premisy postupného vyvazování peněz z investic do depozit. Druhým faktorem je dosáhnout takového zhodnocení, aby výnos pokryl inflaci a případné zdanění výnosů srážkovou daní.

Deset let do důchodu

Zbývá-li vám deset a méně let do penze, je zbytečné odkládat peníze do investic jako jsou třeba akciové fondy. Doporučený investiční horizont je v těchto případech sice pětiletý, ale nikde není záruka, že případný propad hodnoty investice dohoníte během doby, která vám zbývá do odchodu na odpočinek.

Naopak byste se měli zaměřit na takové finanční produkty, které nabízejí přijatelný výnos a relativně nízké riziko. Jde především o penzijní připojištění a stavební spoření. Nyní je nejlepší doba pro sjednání smlouvy o penzijním připojištění, pokud tento produkt ještě nemáte. Po 30. listopadu 2012 ztrácíte tuto možnost a od Nového roku 2013 si budete moci sjednat pouze doplňkové penzijní spoření, které má odlišné parametry a klade vyšší nároky na informační základy ohledně investování.

Stavební spoření je rovněž trefou do černého. Díky státní podpoře a výnosům, které připisují stavební spořitelny, máte reálnou šanci získat během šestileté vázací doby zhruba pětiprocentní výnos. Peníze ze stavebního spoření můžete použít na cokoliv.

Velké sumy držte na vkladech

Máte-li již nyní k dispozici větší sumu peněz v řádu statisíců nebo milionů korun, je vhodné se poohlédnout po nějakém dobře úročeném termínovaném vkladu. Ten by měl dosáhnout takového výnosu, aby reálná hodnota peněz dokázala vydržet i přes působení inflace a srážkové daně z výnosů. Výhodou je fixace na úrokovou sazbu, ta je u drtivé termínovaných vkladů vyhlašovaná, což znamená, že kolísá, respektive ji banky a družstevní záložny průběžně mění.

Pro lepší spaní zapomeňte na to, že byste celou anebo pro vás významnou část této sumy investovali. Jedno jestli do akcií nebo podílových fondů či investičních certifikátů. Nemáte-li s investováním zkušenosti a obáváte se volatility, je lepší mít peníze v depozitech než v investicích.

Avšak i lidé ve věku 50 a více let mohou investovat. Jen by měli být při výběru investice být ostražitější než mladší ročníky. To je však téma na samostatný příspěvek.