reklama

Krach banky či záložny nebude lidi tolik bolet

Josef Švejda dne 06. 12. 2010 - 00:00

Od Nového roku se zvyšuje limit pro pojištění bankovních vkladů a zároveň zrychluje lhůta pro vyplácení náhrad vkladů. Obě změny jsou v režii Fondu pojištěných vkladů (FPV).

Připravované zvýšení pojistných limitů se pozitivně dotkne zhruba 95 procent klientů, kteří své peníze svěřili do českých bank nebo družstevních záložen. Nové limity se zvyšuje ze současných 50 tisíc euro na dvojnásobek. Rovněž se zrychluje i doba, po jejíž uplynutí se začínají vyplácet náhrady vkladů klientům, jejich banka nebo kampelička krachla. Nyní jsou to tři měsíce, od začátku příštího roku se tato doba sníží na 20 dnů, během kterých Česká národní banka prohlásí dotčenou banku nebo družstevní záložnu za insolventní. Čtěte více: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Zvýšení pojistné ochrany uvítají zejména lidé, kteří mají na účtech do 100 tisíc euro, což je zhruba 2,5 milionu korun. Zrychlení výplaty je rovněž příznivá. Lidé se tak v případě krachu finanční instituce, ve které mají uloženy peníze, dostanou rychleji k hotovosti. Rovněž se zkracuje i možnost prodloužení této lhůty. Do konce roku může FPV posunout začátek vyplácení vkladů o další tři měsíce, podle nových pravidel bude odklad prodloužen jen o deset pracovních dní.

Jaké vklady jsou pojištěny?

Pojištění vkladů se týká bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen. jmenovitě pak běžných účtů, spořicích účtů, termínovaných vkladů, vkladových účtů a vkladních knížek. A to jak v české, tak i cizí měně. Pojištění se vztahuje na fyzické i právnické osoby.

Pojištěny naopak nejsou směnky a cenné papíry, jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové listy podílových fondů. Pojištění se netýká ani finančních prostředků, které mají ve správě penzijní fondy, zdravotní pojišťovny nebo investiční společnosti.

Fond dosud v 16 řádných a čtyřech dodatečných výplat vyplatil celkem 25 miliard korun. v současné době je na účtech FPV zhruba 18 miliard korun, které fond může vyplatit.

Příklad: Jestliže máte na osobním účtu uloženou sumu přesahující ekvivalent 50 tisíc euro, potažmo 100 tisíc euro od 1. 1. 2011, můžete tento vklad rozdělit do několika menších vkladů a ty si uložit v různých bankách. V případě krachu všech bank, ve kterých máte peníze, dostáváte vždy takovou částku, která se rovná limitu pojištění. Jestliže veškeré své peníze necháte v jedné bance, dostanete jen tolik, v jaké výši je aktuální pojistná částka.

Význam Fondu pojištění vkladů

Jen pro ilustraci měla Československá obchodní banka k 30. září letošního roku přijato od svých klientů 577,8 miliardy korund na vkladech. Kdyby se tato banka ocitla v nesnázích, FPV příliš nepomůže a za závazky banky by se musel zaručit stát. Krach velkých bank většinou řeší stát, aby snížil nedůvěru v bankovní systém a neohrozil další banky, ze kterých by klienti začali vybírat své peníze.

Výplata náhrad probíhají po dobu následujících tří let ode dne jejich zahájení. Vkladatel si tak své peníze, které dostane formou náhradu vkladu, vyzvednout během této tříleté lhůty. Po uplynutí této doby nárok na náhradu zaniká. Náhradu lze vyzvednout hotově anebo si ji nechat zaslat na bankovní účet.

Náhrady vyplácejí banky, které mají širokou pobočkou sítí. Jmenovitě jde o Českou spořitelnu, Komerční banku a GE Money Bank, jež mají v Česku přes 1300 poboček.

Evropská komise chystá další nařízení

Evropská komise chystá na poli náhrad vkladů další nařízení. Hodlá prosadit zkrácení doby výplaty vkladů z 21 na sedm dnů. Dále by mělo být usnadněna výplata vkladů klientům, kteří mají své peníze uloženy u zkrachovalé zahraniční banky, která nemá sídlo v ČR.