reklama

Malá škola podílových fondů: Investice do Sporotrendu České spořitelny

Eva Nachtmannová dne 06. 10. 2010 - 12:00

Akciový podílový fond Sporotrend, který nabízí Investiční společnost České spořitelny, dosáhl v minulém roce výnosu 156,35 procenta. Zaměření tohoto fondu vám přinášíme v následujícím článku.

Rok 2009 byl na investice ideální. I když trvala hospodářská recese, zvedly se ceny akcií a tím pádem si investoři mohli připsat vysoké výnosy. Zatímco rok předtím tratily, v loňském roce se mohly finančně zahojit. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Fondoví investoři a Sporotrend

Otevřený podílový fond Sporotrend spravuje investiční společnost, která patří pod jednu z největších českou banku. Tím je dáno i to, že jde o relativně známý fond, který byl založen 31. března 1998. V dnešní době (stav ke dni 31. srpna 2010) fond Sporotrend spravuje 4,616 miliardy korun. Přičemž cena za podílový list činí 1,5451 koruny. Minimální výše pravidelné investice je 100 korun. Správcovský poplatek se může vyšplhat nejvýše na tři procenta. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Sporotrend patří do velké rodiny podílových fondů České spořitelny.

Fond Sporotrend je určen investorům, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí Evropské unie. Podle prospektu vydaného k tomuto podílovému fondu je doporučovaný investiční horizont nejméně pět let. Čtěte více: Malá škola podílových fondů: Pioneer akciový fond

Podkladová aktiva Sporotrendu

Akciový podílový fond Sporotrend měl k 30. červnu 2010 akcie následujících společností. V závorce je již tradičně uveden podíl na majetku fondu. Největším firmou, kterou drží portfolio manažeři Sporotrendu je Erste Group Bank (8,97 procenta), OTP Bank Plc (8,17 procenta) National Bank of Greece (6,86 procenta), Gazprom (4,74 procenta) a Bank of Cyprus (4,67 procenta). Čtěte více: Malá škola podílových fondů: ČSOB akciový mix

Vysoký objem držených akcií bankovní společnosti Erste Group Bank je ten, že tato společnost je matkou České spořitelny. Čtěte více: Malá škola podílových fondů: ING International Český akciový fond

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.