reklama

Malý příjem je předzvěstí nízkého důchodu

redakce dne 03. 04. 2013 - 01:00

Pobíráte oficiálně nízký plat a zároveň dostáváte bokem další peníze? Pokud ano, vystavujete se nebezpečí nízkého důchodu.
 

Některé zaměstnavatele a zaměstnance spojuje jedna pololegální a do určité míry i rozšířená aktivita. Úmyslně poškozují stát a nepřiznávají mu veškeré své příjmy a mzdové náklady. V praxi to funguje následovně. Zaměstnanec dostává oficiálně nízký plat. Zbytek mzdy mu doplatí zaměstnavatel na černo na ruku. Podobné téma: Malý příjem znamená nízký důchod

Tento princip je z dlouhodobého hlediska výhodný pro zaměstnavatele. Ten ušetří část finančních prostředků na povinných odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnanec získá z krátkodobého hlediska více peněz, avšak z dlouhodobého tratí. Získává nárok na nižší penzi.

Pro přiblížení celé situace použijeme modelový příklad dvou zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů.

První zaměstnavatel zaměstnává své pracovníky podle všech regulí, platí za ně veškeré odvody a nepřistupuje na žádné zákulisní dohody. Zaměstnancům neupravuje příjmy tak, aby něco málo ušetřil.

Druhý zaměstnavatel naopak se svými zaměstnanci vytvořil mezní situaci, ve které obě strany získávají. Alespoň si to pracovníci v této firmě myslí.

Důchod z průměrného platu

Budeme-li pro potřeby výpočtu vycházet z toho, že zaměstnanec pracoval 40 let a jeho osobní vyměřovací základ činil 25 tisíc korun, získá důchod ve výši 11 368 Kč.

Takovýto důchod dostane zaměstnanec, jehož zaměstnavatel nepodváděl při odvodech a nevyplácel mu peníze bokem.

Důchod ze sníženého platu

Jestliže budeme vycházet ze stejných čísel jako v předchozím případě a snížíme osobní vyměřovací základ z 25 tisíc na 15, dostaneme úplně jiná čísla. Důchod bude činit 9 749 korun. Rozdíl 1 619 korun je dán tím, že osobní vyměřovací základ byl nižší o deset tisíc korun.

V tomto případě lze namítnout, že stačilo, aby si zaměstnanec každým měsícem odložil stranou část černého příjmu a ve stáří si důchod takto dorovnal.

Dovedeme si představit, že takřka každý, kdo se svým zaměstnavatelem přistoupí na hru o penězích vyplácených bokem, si neuvědomí nebezpečí tohoto jednání. Žádné peníze si tak na stáří neodloží.

Nízký plat, nízký úvěrový limit

Úmyslně nízký plat není zlým pánem jen pro potenciálního žadatele o starobní důchod. Negativně může ovlivnit i bonitu žadatele o úvěr. Banky a úvěrové společnosti při podání žádosti o úvěr přihlížejí i k dosahovaným příjmům. Jsou-li nízké, je nízká i výsledná půjčka.

Některé finanční instituce však dokáží pracovat i s příjmy, které jejich klient zatajuje před státem. Jde především o půjčky bez doložení příjmů. V těchto případech mnohdy stačí, aby budoucí dlužník patřil do některé skupiny osob mající nárok na sociální dávky.