reklama

Mám milion a nechci ho investovat

redakce dne 15. 10. 2012 - 01:00

Zhodnotit milionu korun ryze konzervativním způsobem jde. Ukážeme vám, jak z uložených peněz získat co nejvyšší výnos.
 

Milion korun není málo peněz. I když na spokojený život nestačí. Před samotným odložením peněz je nutné zvážit, jestli budete s touto sumou disponovat a pokud ano, tak kdy. S tím se naskýtá ještě druhá otázka s případnou potřebou části peněz v průběhu následujících několika let. Finanční zdroje můžete použít například na rekonstrukci bytu, nákup nového automobilu anebo na rozjezd podnikání.

Z výše uvedeného plyne, že musíte vzít na vědomí dva možné scénáře.

Nepotřebný milion

První variantou je, že během následujících pěti až deseti let nebudete potřebovat žádné peníze, které byste ukrojili z odloženého milionu korun. Peníze můžete uložit na libovolný spořicí účet nebo termínovaný vklad. Pro co nejvyšší možný výnos je vhodné se porozhlédnout po vkladech u družstevních záložen. Ty dlouhodobě nabízejí vyšší výnosy než banky.

Z vkladu jednoho milionu korun lze pohodlně získat výnos čtyři procenta. Podmínkou je nejméně jednoleté trvání vkladu. Pokud by fixace byla delší, bude vyšší i úroková sazba. Strašákem je v dnešní době vyšší inflace, která dosahuje tří procent. Druhým faktorem, který se negativně podepíše na finálním čistém výnosu, je patnáctiprocentní srážková daň.

Část na spořicí účet, část na vklad

Druhou alternativou, kam uložit milion korun, je odložení části vkladu na spořicí účet a část na termínovaný vklad. U termínovaného vkladu jde o zhruba předchozí variantu. Peníze můžete uložit na vklad s výpovědní lhůtou. Zcela naopak je tomu u spořicího účtu.

Abyste měli peníze k dispozici a současně z nich měli alespoň nějaký kloudný výnos, uložte je na takový účet, který nabízí vyšší úrokovou sazbu a není zatížen výpovědní dobou. Na tuzemském trhu takovýchto účtů naleznete dostatek.

Denní úročení jen do konce roku

Pro zvýšení možného výnosu zvolte takový účet, který připisuje úroky denně, čemuž se vyhýbáte srážkové dani, kterou za vás odvádí banka. S tímto trikem přišla poprvé Zuno banka. Například Moravský peněžní ústav tento „fígl“ implementoval do svého produktového portfolia a nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 2,55 procenta pro vklady bez výpovědní lhůty.

Denní úrok, který za určitých podmínek nepodléhá zdanění, bude možné využívat jen do konce roku 2012. Poté se mění výpočet srážkové daně.

Rozdělením peněz na termínovaný vklad a spořicí účet získáte vyšší flexibilitu s finančními prostředky. Pečlivě zvažte, jak velké sumy odložíte na „spořák“ a jakou na termínovaný vklad.