reklama

Mantra investora: Riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Josef Janda dne 20. 10. 2010 - 08:00

Investici ovlivňují čtyři prvky, které nikdy nejsou v souladu. Jsou to riziko, výnos, investiční horizont a likvidita. Základním investičním pravidlem je, že čím vyšší výnos, tím vyšší riziko, že investor o svou investici přijde.

Magickým trojúhelníkem majetkové investice je riziko, výnos a likvidita.

Pravidlo 72

Pro stanovení zdvojnásobení výchozí investice se používá pravidlo 72. Stačí, aby investor vydělil číslo 72 předpokládaným ročním procentním zhodnocením a výsledné číslo je počet let, které bude trvat zdvojnásobení výchozí jistiny.

Příklad: Pokud se investor rozhodne investovat částku 100 000 korun, dvojnásobky této sumy se dočká při předpokládaném ročním zhodnocení investice osmi procent za devět let. Výpočet však nepracuje s poplatky, zdanění a znehodnocením inflací.

Investiční horizont

Investiční horizont je závislý na finančních možnostech investora a jeho očekávání. Platí, že čím delší investiční horizont, tím může investor vložit své peníze do rizikovějších investic. Při investování do fondů peněžního trhu platí investiční horizont okolo jednoho roku a méně. Investovat do dluhopisových fondů je vhodné na nejméně tři roky a do akciových fondů nejméně na pět a více let. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Dělení investičního horizontu podle délky investice

Krátkodobá investice trvá nejčastěji jeden rok. Nejčastějšími finančními instrumenty, které se nakupují za účelem investice, patří investice do peněžních trhů (např. vklady v bankách, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky).

Střednědobá investice trvá mezi rokem a čtyřmi lety je vhodné nakupovat státní a komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydávané soukromými firmami.

Dlouhodobá investice trvá od pěti let a déle. Nakupovaným cenným papírem jsou akcie.

Investičním horizont otevřených podílových fondů se odvozuje podobně.

Likvidita

Likvidita znamená dobu, za jak dlouho se investor dostane ke svým penězům, když se rozhodne prodat své investiční portfolio anebo jeho část. vysoká likvidita znamená, že se investor ke svým penězům dostane rychle a snadno je promění v peníze, které mu správce fondu vyplatí na jeho bankovní účet.

Na druhou stranu například termínované vklady, stavební spoření nebo penzijní připojištění jsou z hlediska nelikvidní, neboť pro výplatu peněz je nutné splnit předem dané podmínky. Získat peníze ze stavebního spoření lze až po uplynutí šesti let a splnění několika podmínek. U penzijního připojištění lze požádat o odbytné po 15 letech trvání smlouvy. U životního pojištění je tomu podobně. Čtěte více: Praktické rady pro sjednání životního pojištění

V případě předčasného vyplacení hotovosti ztrácí investor část peněz, ze kterých zaplatí nejrůznější sankce. U stavebního spoření, životního pojištění nebo penzijního připojištění kromě vrácení státních příspěvků je povinnost zdanit úroky plynoucích z vložených prostředků a státní podpory. Čtěte více: Jak si spořit na důchod? Dlouhodobě a po malých částkách

Investovat můžete například do otevřených podílových fondů, ale také do dalších investičních instrumentů, jako jsou akcie, certifikáty nebo deriváty. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích