reklama

Mění se podmínky penzijního připojištění, nepropásněte přestup

redakce dne 19. 01. 2012 - 00:00

Lakonicky bychom mohli napsat: Penzijní připojištění mění zákon číslo 427. Nejde však o změnu kosmetickou, nýbrž zásadní. Hlavně pro ty, kteří plánují změnit penzijní fond. Mají na to čas do konce února 2012. Poté spadne klec.

Důvodem změny penzijního fondu může být třeba nízká výkonnost fondu. Zvláště při srovnání s konkurencí. Paradoxem je, že nejnižšího zhodnocení dosahují penzijní fondy, které mají nejvíce klientů. Alespoň podle výnosů za rok 2010. Čtěte také: Výnosy penzijních fondů optikou stavebních spořitelen

Na změnu penzijní fondu nezbývá příliš času

Na změnu penzijního fondu máte čas jen do 28. února 2012. Jde o administrativní úkon, kdy stačí přijít na pobočku vybraného penzijního fondu a požádat o přesun. Nenechávejte změnu na poslední chvíli, neboť jak nově vybraný fond, tak i ten původní, potřebují čas na zpracování vaší žádosti. Doporučuje se doba zhruba jeden týden.

Jestliže nechcete měnit fond, nic podstupovat nemusíte. Podobně na tom jsou i ti, kteří nesouhlasí s důchodovou reformou. Jediná změna, která se vás dotkne bude zvýšení minimální měsíční úložky pro získání státního příspěvku.

Důležitou informací je, že případným přestupem do 28. února letošního roku si udržíte i stávající podmínky penzijního připojištění. Od začátku příštího roku bude možné přestupovat do fondů s jinými pravidly. Čtěte také: Malá a velká důchodová reforma

Druhý a třetí pilíř důchodové reformy

Jestliže prošvihnete onu krátkou lhůtu pro změnu penzijního fondu, vyjde vás to v budoucnu draze. Kromě toho, že se připravíte o část výhodnějších podmínek v rámci současného penzijního připojištění, přesunete se případným přestupem z třetího pilíře důchodové reformy do pilíře druhého. Čtěte také: Tři pilíře důchodové reformy

Ve Sbírce zákonů ČR vyšly 28. prosince 2011 zákony, které definují důchodovou reformu. Účinnost nabývají od 1. ledna 2013. Kromě již zmíněného zákona číslo 427, který je nazván jako Zákon o doplňkovém penzijním spoření, jde i o zákon č. 426 Zákon o důchodovém spoření a č. 428 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Změny ve spoření na penzi

První změna nastává v samotných názvem penzijních fondech. Ty se během roku budou měnit na penzijní společnosti. Klienti by měli být informováni během letošního března.

Od 1. ledna 2013 se penzijní připojištění přejmenuje na doplňkové penzijní spoření. Současně dojde ke změnám, které zvýší horní hranici státního příspěvku o 80 korun. Zvýší se i výše povinných měsíčních úložek, ke kterým se bude vyplácet státní příspěvek.

Klient doplňkového penzijního spoření dostane na výběr investiční strategii. Tu bude moci jednou ročně bezplatně změnit. Co se týče placení příspěvků, bude si moci vyjednat jejich odklad či přerušení. Čtěte také: Investiční a spořicí strategie pro důchodce

I nadále vám bude moci zaměstnavatel přispívat na doplňkové penzijní spoření. Platí pravidlo, že penzijní společnost vybíráte vy, nikoliv váš zaměstnavatel.

Státní podpora od 1. 1. 2013

Zákonem číslo 427 se upravuje i výše státního příspěvku a minimálních úložek, na které vám přispěje stát. Minimální úložka bude činit 300 korun (nyní je to stokoruna). Státní příspěvky se budou pro nové i stávající smlouvy vypočítávat podle uvedeného vzorce.

Pro měsíční příspěvek 300 korun bude státní podpora činit 90 korun. Pro příspěvky od 301 do 999 korun pak tak, že 90 korun bude základ plus 20 procent z částky přesahující sumu 300 Kč. Podporu ve výši 230 korun získá každý, jehož měsíční příspěvek bude činit tisíc a více korun. Čtěte také: Penzijní připojištění: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Srovnání stávajících a nových podmínek spoření na penzi

  Staré penzijní připojištění (smlouvy sjednané do 30. 11. 2012) Doplňkové penzijní spoření
Garance vkladů Zůstává Není
Státní příspěvek Od 1.1.2013 dochází ke změně: Na přiznání nároku na státní příspěvek musí být minimální sjednaná měsíčně spořená částka 300 Kč. 300 až 999 = 90Kč + 20 % z částky nad 300 Kč; 1000 Kč a více = 230 Kč
Možnost fondu investovat více do akcií Ne Ano
Výsluhová penze Ano Ne
Možnost předčasně ukončit smlouvu (tzv. odbytné) Po 12 měsících spoření Po 24 měsících spoření

Zdroj: Broker Trust; Zpracování: investia.cz

Výplata dávek z doplňkového penzijního spoření

Stejně jako nyní, budete mít i po roce 2013 možnost výplaty několika typů dávek z doplňkového penzijního spoření (nyní nazývané jako penzijní připojištění. Výplatu dávek si můžete nastavit jako starobní penzi na předem určenou dobu. Rovněž můžete požádat penzijní společnost o jednorázové vyrovnání.

Naspořené prostředky lze získat i invalidní penzi na určenou dobu. To platí pro třetí stupeň invalidity a dosažení alespoň 36 měsíců spoření.

Dalším způsobem získání finančních prostředků ze spoření bude odbytné. To se vztahuje na každého, kdo si spořil nejméně 24 měsíců. Případně mohou odbytné uplatnit vaši dědicové v okamžiku, kdy zemřete. V obou případech vám bude vyplacena částka bez státních příspěvků.

Poslední dvě možnosti získání finančních prostředků z penzijního připojištění (od 1. 1. 2013 doplňkového penzijního spoření) získáte ve formě úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi anebo úhradu jednorázového pojistného pro penzi na stanovenou dobu a podle předem dané výše.

Podmínka 60/60 zůstává

Pro možnost výběru, který nebude ze strany státu nijak penalizován, zůstává v platnosti stávající podmínka označovaná jako 60/60. O výplatu naspořených finančních prostředků může požádat každý, kdo dosáhl věku 60 let a spořil nejméně 60 měsíců. Do spoření se počítá 60 měsíčních splátek. Čtěte také: Pro koho je vhodné penzijní připojištění?

Jestliže budete chtít změnit penzijní společnost, zaplatíte za přechod 800 Kč. Stejně je tomu i nyní. Poplatek platíte v okamžiku, kdy nejste u penzijního fondu (penzijní společnosti) déle jak 60 měsíců. Každých pět let můžete bezplatně změnit penzijní fond. Čtěte také: Investiční politika penzijních fondů