reklama

Milostivé léto podruhé

redakce dne 02. 09. 2022 - 00:00

Dlužníci vůči státu a samosprávě mají možnost využít podruhé milostivého léta a zbavit se přinejmenším části svých dluhů.

Štědrý a vyspělý sociální stát se pozná i podle toho, že umožní svým občanům vymanit se z dluhů, které vůči němu mají. Jízda načerno v městské hromadné dopravě nemusí narůstat do obřích rozměrů jako před pár lety. Vnímání státu a jeho vybraných veřejnoprávních institucí i vybraných privátních věřitelů je v odpuštění „nákladů na dluh“ přívětivé.

Milostivé léto je šancí pro dlužníky mající exekuci. Výrazným kladem je uhrazení původní výše dluhu navýšený o administrativní poplatek ve výši 1 815 korun. Veškeré přidružené sankce, úroky z prodlení a další náklady opadnou. Z malých dluhů na nájemném nebo již zmíněné jízdě bez jízdenky v městské hromadné dopravě mohou díky sankcím narůst nepřiměřené vysoké závazky. Exekutorem vymáhaný dluh se tak může významně zmenšit.

Na koho se milostivé léto vztahuje?

Základním předpokladem je, že máte exekuci a zároveň splníte tři podmínky druhého milostivého léta:

 1. Exekuce byly zahájeny před 28. říjnem 2021;
 2. Exekuce vede soudní exekutor;
 3. Oprávněným, tedy věřitelem, je veřejnoprávný subjekt.

Přehled veřejnoprávních subjektů

 • Dluhy na zdravotním pojištění (zdravotní pojišťovny);
 • Regulační poplatky v nemocnicích (krajské a městské nemocnice);
 • Nezaplacené pokuty;
 • Koncesionářský poplatky;
 • Dluhy za jízdu načerno (dopravní podniky);
 • Dluhy za nájem v obecním bytě;
 • Dluhy vůči vybraným dodavatelům energií;
 • Nedoplatky za odvoz odpadu.
Nevýhodou milostivého léta je, že dluh, očištěný od úroků a dalších sankcí, musíte uhradit celý včetně jednorázového administrativního poplatku 1 815 korun. Splátky nejde využít.

Čas máte jen do poloviny listopadu

S možností ukončení exekucí zaplacením dlužné jistiny neotálejte. Milostivé léto, stejně jako jeho loňská verze, je časově ohraničená. Začíná 1. září a končí 30. listopadu 2022. Komunikaci s exekutorem začněte co nejdříve. Exekutor má na vaši žádost lhůtu 15 dnů, proto se vám po 15. listopadu může stát, že neodpoví včas.

Insolvence jako výluka

Máte-li insolvenci, milostivé léto se na vás nevztahuje. Už jste využili jeden ze dvou instrumentů vedoucí k oddlužení.

Věřitelé o své peníze nepřijdou

Milostivé léto se nevztahuje na privátní věřitele z řad bank, družstevních záložen, splátkových a nebankovních společností. Jiskřička naděje nesvítí ani pro ty, kteří propadly do víru mikropůjček. Dluhy se zkrátka platit musí a nedávalo by smysl, kdyby se do této ryze státem iniciované akce pouštěly soukromé subjekty.

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy na nájemném, kdy dům nebo byt patří soukromému majiteli, případně dluhu za služby mobilního operátora. Pokud dluh odkoupil soukromý subjekt, nelze ani v tomto případě výhody milostivého léta využít. Podobně, jako když exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Přesto neklesejte na mysli, do milostivého léta se zapojily vybrané banky a další poskytovatelé půjček, mezi které patří Airbank, Česká Spořitelna, Home Credit, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit a Zaplo. Podmínky se mezi nimi diametrálně liší, proto je vhodné u každého zmíněného věřitele zjistit, jak moc dlužníkům odpouští příslušenství dluhu, zda částečně nebo zcela.