reklama

Minimální důstojná mzda

redakce dne 29. 04. 2022 - 00:00

Česko je zemí nízkých mezd. Proto vznikl sociální konstrukt minimální důstojné mzdy. Jejím opakem jsou nízké mzdy, které s sebou nesou rizika, že lidé nedokáží ani přes usilovnou práci pokrýt své základní životní potřeby.

Mzdy jsou v Česku ožehavým tématem. Dlouhodobě sužují místní zaměstnance především nízké mzdy, které mají vliv na jejich další život. Přičemž nízké mzdy a platy nejsou jen záležitostí méně vzdělaných a kvalifikovaných lidí, ale i osob mající vysokoškolské vzdělání a působící v důležitých oborech jako je školství, výzkum, věda nebo zdravotnictví.

Vznikl tak pojem pracující chudoby, kdy lidé tráví v práci nejen běžnou osmihodinovou pracovní dobu, nýbrž mnohem delší čas, aniž by za to získali odpovídající protihodnotu ve výši mzdy. Z nízké mzdy těžko pokrývají provoz svých domácností. Mnohdy nemají ani na pořízení věcí, které movitější lidé považují za nezbytnost.

Debata o nízkých mzdách se v Česku vede delší dobu. Na jejím základě vznikl pojem minimální důstojná mzda, která je myšlena v hrubém. Jde o umělý konstrukt založený na datech

Co je minimální důstojná mzda?

Minimální důstojná mzda (MDM) by měla stačit pro život, který je většinou společnosti vnímaný jako základní standard. Důstojná mzda plyne za běžnou pracovní dobu. Její stanovení se nyní kryje zhruba s českou mediánovou mzdou. Pro Prahu je MDM vyšší než oproti zbývající části Česka.

Minimální důstojná mzda v Česku nyní činí 31 146 korun, pro Prahu 36 717 korun.

Výpočet MDM ovlivňuje inflace, tudíž za první letošní čtvrtletí by výše minimální důstojný mzdy byla pro Česko 33 909 Kč a 39 743 Kč pro Prahu.

Z MDM se mají pokrýt běžné náklady na stravu a bydlení, dopravu, ošacení, zdravotní péči, vzdělání a volný čas. Zbývá v ní i prostor pro tvorbu úspor sloužící pro nečekané události. V Česku třetina dospělé populace nemá na svém bankovním účtu částku vyšší deseti tisíc korun. Úhrada mimořádných výdajů je pro značnou část Čechů svízelná záležitost.

Kdo za pojmem minimální důstojné mzdy stojí?

Minimální důstojnou mzdu vytvořili dvě desítky odborníků, kteří se zabývají ekonomií, sociologií a politologií. Řada z nich působí na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Výpočet MDM se provádí od roku 2016.

Jak se MDM stanovuje?

MDM se stanovuje na základě osmi kategorií, které patří k základním životním potřebám. Prohlédněte si přiloženou tabulku.

KategorieČástka
Potraviny5 747 Kč
Bydlení8 380 Kč (12 205 Kč v Praze)
Oblečení a obuv1 132 Kč
Doprava1 680 Kč
Telekomunikace1 353 Kč
Zdraví a hygiena1 028 Kč
Volný čas a vzdělávání2 891 Kč
Úspory3 290 Kč

Celkové měsíční výdaje jsou 25 501 Kč, pro Prahu 29 326 Kč. Obě hodnoty kopírují čistou minimální důstojnou mzdu za 1. čtvrtletí 2022 bez započtení inflace (25 610 Kč, pro Prahu 29 728 Kč).