Mýtus: Věková hranice odchodu do důchodu se fakticky nezvyšuje

Doslova lidové bouře probíhají pokaždé, když vláda prosazuje vyšší odchod do důchodu. Tradičním koloritem jsou rozhořčené reakce těch, kteří mají za to, že je politici chtějí sedřít z kůže a nedopřát jim zasloužený odpočinek.

Opak je však pravdou. Pracujeme stále stejně dlouhou dobu, jen nástup do prvního zaměstnání se stále prodlužuje.

V nesčetných diskusí zpravodajských serverů se lze dočíst rozčilení nad tím, že nás chce naše současná vláda Petra Nečase přivést co nejdříve do hrobu. Diskutující mají v drtivé většině případů za to, že 65letý penzista se za deset nebo dvacet let dožije maximálně několikaletého důchodu a poté zemře. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Nikdo z horlivých diskutérů si neuvědomuje, že kvalita života roste a v budoucnu ještě poroste. Již nyní jsou patrné rozdíly u sedmdesátníků. Nyní jsou bohatší a vitálnější, než tomu bylo u jejich předchůdců před deseti lety.

Dědeček a vnuk aneb Čtyři dekády práce

I když se věková hranice odchodu do důchodu zvyšuje, nikdo se příliš nezamýšlí nad tím, že se i posunuje věk nástupu do prvního zaměstnání.

Vezměme si příklad na vysokoškolsky vzdělané osobě. Před půlstoletím mladý inženýr nastoupil do svého prvního zaměstnání ve svých 23 letech. Do důchodu odešel při dosažení věku 61 let a šesti měsíců, tedy v roce 2005. V zaměstnání tak strávil plných 38 let.

Nyní mladý inženýr, dejme tomu jeho vnuk, nastupuje do svého prvního zaměstnání o dva roky později. Do důchodu půjde nejdříve v 65 letech. V zaměstnání tak stráví 40 let, tedy zhruba stejně dlouhou dobu, jako jeho dědeček. Nedošlo k žádnému razantnímu prodloužení doby strávené v zaměstnání. Čtěte také: Odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1968

Němci chodí do důchodu ve stejném věku

V Německu je stanovený jednotný věk odchodu do důchodu pro muže a ženy na 65 let. Během následujících dvou dekád se věk do důchodu prodlouží o dva roky a bude platit pro lidi narozené v roce 1964 a mladší.

Oproti ostatním popisovaným zemím jde o sjednocenou věkovou hranici. V zemích jako je Polsko a Rakousko platí, že muži odcházejí do důchodu při dosažení věku 65 let a ženy pak v 60 letech. V Rakousku by měly ženy odcházet do důchodu v 65 letech. Přibližování věkové hranice bude probíhat v letech 2024 až 2033.

Na Slovensku odcházejí do důchodu muži ve věku 62 let. Ženy pak v mladším věku. Jednotný věk pro muže a ženy, 62 let, bude platit od roku 2014.

Vybrané údaje o penzích a penzistech v okolních zemích

Německo Polsko Rakousko Slovensko
Podíl státních výdajů na penze na HDP (v %) 11,4 10,6 12,3 5,8
Předpokládaná doba dožití v okamžiku narození (v letech) 79,8 75,5 79,9 74,6
Předpokládaná doba dožití ve věku 65 let (v letech) 83,9 81,2 83,5 80,3
Podíl populace nad 65 let oproti celkové populaci (v %) 33,2 20,6 27,6 18,3

Zdroj: Eurostat, Zpracování: investia.cz

Z tabulky je dobře patrné, že stárnutí obyvatel začíná být zejména v Německu problémem. Lidí nad 65 let dosahuje na celkové populaci plná třetina. Naopak nejméně je to na Slovensku, kde nečiní ani pětinu populaci.

Do určité míry zatěžujícím na státní rozpočty jsou i vyplácené důchody po přepočtu na hrubý domácí produkt. Tento ukazatel se bude ve všech zemích postupně zvyšovat. Čtěte také: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Přihlaste se k odběru novinek