reklama

Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Josef Švejda dne 23. 08. 2010 - 08:00

Každý vklad, který máte uložený v bance nebo družstevní záložně podléhá pojištění. Nad ním bdí úřad Fond pojištění vklad (FPV), jehož zřizovatelem je Česká národní banka. Z tohoto fondu jsou vypláceny peněžní prostředky klientům, kteří měli peníze uloženy v dnes již zaniklých bankách a kampeličkách. V současné době FPV nevyplácí žádné vklady.

Vklady mají pojištěni i ti, kteří své peníze svěřili stavebním spořitelnám. Pojištění naopak nepodléhají vklady v penzijních fondech nebo životních pojišťovnách. Stejně tak i investice do cenných papírů jakými jsou akcie nebo dluhopisy. Investice do otevřených podílových fondů nejsou pojištěny.

Do jaké výše jsou vklady pojištěny?

Předmětem pojištění jsou vklady do 100 procent jejich výše. Maximálně však do ekvivalentu 50 tisíc eur (cca 1,239 milionu korun). Výplata se odvíjí od souhrnu všech vkladů u jedné finanční instituce, včetně úroků.

Poznámka redakce: Od 1. ledna 2011 je pojištění vkladů až do částky 100 000 eur a jejího ekvivalentu.

Vyplácení peněz z Fondu pojištění vkladů je realizováno v průběhu následujících pěti let, od doby, kdy bylo o výplatě rozhodnuto. Peníze si klienti mohou vyzvednout na pobočkách bank, které mají rozsáhlou pobočkovou síť. Často jde o Českou spořitelna, Československou obchodní banku nebo Komerční banku.

Pokud máte peníze uložené v cizí měně, náhrada za ně vám bude vyplacena v českých korunách.

Jak rozdělit peníze

Jestliže máte finanční majetek, který překračuje výše uvedenou hranici, je vhodné rozdělit peníze na několik částí mezi různé banky. Předejdete tak riziku, že v rámci krachu vaší banky nebo kampeličky vám bude nahrazen jen vklad do výše 50 tisíc eur. Zbytek peněz vám vyplacen nebude.

V případě, že budete mít peníze rozděleny mezi více finančních ústavů, o své peníze nepřijdete. V praxi to znamená, že pokud máte úspory ve výši dvou milionů korun, rozdělte je na dvě části a ty uložte do dvou různých bank nebo družstevních záložen.

Jak o výplatu peněz z fondu požádat

Dostali jste se do situace, kdy banka ukončila činnost a vy u ní máte uložené peníze, postupujte následovně. Nejdříve si na webových stránku Fondu pojištění vkladů (FPV) stáhněte reklamační protokol, který vyplňte a odešlete na adresu FPV.

Jestliže chcete, aby peníze byly vyplaceny jiné osobě než vám, vyplňte ještě plnou moc. Při prokazování totožnosti budete muset předložit občanský průkaz, který není nijak poškozen (například nemá ustřižené rohy). Pokud jste cizinec a nemáte vystavený občanský průkaz, předložíte cestovní pas. Rovněž pokud jste občanem ČR, ale nemáte občanku, předkládáte svou totožnost prostřednictvím cestovního pasu.

Pokud jednáte za původního vkladatele, který však zemřel, musíte prokázat že jste jeho dědicem. K žádosti o výplatu přiložíte oprávnění v pravomocném usnesení soudu o dědictví. Můžete předložit originální dokument anebo jeho úředně ověřenou kopii. Vaše totožnost bude ověřena předložením občanského průkazu.

O výplatu vkladů z fondu mohou požádat i podnikatelé nebo zaměstnanci pracující ve společnostech, které jsou vedeny pod obchodním, nebo jiným rejstříkem. Nejčastěji tak o výplatu z FPV žádají statutární orgány právnických osob.