reklama

Nabízíme výhodné spoření. Zn.: 20 procentní výnos za pět let

redakce dne 06. 03. 2012 - 00:00

Některé banky a záložny nabízejí v reklamních materiálech vysoké zhodnocení vkladů. Jde o výnos za několik let.
 

Na reklamním letáku vypadá vysoký výnos dobře. Nabídka banky nebo družstevní záložny se tak pro nejednoho potenciálního klienta jeví dostatečně zajímavě. Problém nastává tehdy, když dochází k nepochopení reklamního sdělení. Uvedení výnosu jako součtu za několik let není v tuzemsku příliš obvyklý. Banky a záložny se však tímto jednoduchým trikem snaží dostat do povědomí svých klientů. A to i těch, které by nabídka mohla přesvědčit k převedení části úspor.

Seznámíme vás s několika postupy, které se u nás běžně používají. Rovněž nebude chybět ani sdělení, jak se dobrat ke konečnému výnosu za rok.

Výnos 20 procent za pět let

Prvním způsobem, jak přilákat pozornost klientů o spoření, je sečtení ročních výnosů do jednoho souhrnného čísla a včetně délky trvání vkladu. Nejčastěji se tak v reklamě lze setkat se sdělením, že banka XY poskytuje výnos 20 procent za dobu pěti let. Některé banky či záložny ještě doplní informaci, že roční výnos jsou čtyři procenta a vklad je ze zákona pojištěn. Tím obecně sdělení končí. Další informace jsou vesměs uvedeny drobným písmem pod čarou.

Tuto nabídku rozklíčujete následovně. Banka nabízí pětiletý depozitní produkt. Nejčastěji to jsou termínované vklady, neboť ty umožňují pětileté fixace, respektive pětiletou výpovědní lhůtu. V této oblasti spoření platí, že čím je výpovědní lhůta delší, tím je i vyšší úroková sazba. Nemusí to však být nutně pravidlem.

Sjednáte-li si termínovaný vklad na dobu pěti let, získáte roční úrokovou sazbu. Banky ve svých inzertních kampaních roční úrokovou sazbu sečtou dohromady a sdělí konečnou hodnotu. Tato hodnota nemusí odpovídat realitě.

Finanční ústavy většinou v reklamách své klienty neseznamují se srážkovou daní, kterou musí každým rokem z výnosu odvést a neuvažují ani o tom, že by si klient mohl nechat přijaté úroky připisovat k jistině.

Úroková sazba tři procenta za půl roku

Druhou alternativou, na kterou lákají banky a kampeličky klienty je, že nabídnou vysoký úrok, třeba tři procenta, avšak za podmínky, že vklad bude úročen touto sazbou jen prvních šest měsíců. Navíc existuje omezení i v samotném trvání vkladu, který je například stanoven na jeden rok. Druhá část úročeného období však podléhá jen symbolické úrokové sazbě.

Ve finále je tak roční úroková sazba okolo 1,5 procenta. To na první pohled není téměř žádná velká suma. I kdybyste peníze nechali na vkladu jen onen půlrok (to však za předpokladu, že by nebyla stanovena nějaká podmínka), získáte za onen půlrok rovněž 1,5 procenta výnosu. Výhodou je, že tuto akci můžete během roku využít dvakrát po sobě. Tento způsob banky a družstevní záložny hlídají, aby nedocházelo k vypovídání a znovusjednávání téhož produktu.

Některé banky tímto sledují i to, že své klienty lákají na výhodné úrokové sazby a umožňují jim „protáčet“ peníze na dobře úročených depozitních produktech. Těchto institucí je však na českém trhu jako šafránu.

Výnosy mínus inflace, daně a poplatky

Výnosy u termínovaných vkladů je vhodné ještě ponížit o inflaci, daně a případné poplatky. Jestliže se součtem inflace, daní a poplatků dostanete nad úrokovou sazbu, poskytuje termínovaný vklad nízkou úrokovou sazbu a vy tratíte. Pakliže vám z tohoto rozdílu zbudou nějaké peníze, jde o výnos.