reklama

Načasování odchodu do důchodu

redakce dne 23. 01. 2019 - 00:00

Odejít na odpočinek se dá naplánovat několika způsoby. Provedeme vás těmi nejobvyklejšími, které můžete zvolit i vy.

V Česku je rozšířený model náhlého odchodu do důchodu. Budoucí penzista končí v zaměstnání a odchází na odpočinek. Okamžitě, bez žádného zvolňování a snižování pracovního úvazku anebo prostřednictvím přechodného zaměstnání, které lépe zohledňuje jeho věk a schopnosti.

Náhlý odchod do penze

Slovo náhlý neznamená okamžitý, že se důchodce rozhodne odejít na odpočinek ze dne na den, nýbrž například ke dnu, který mu vychází jako první pro jeho seniorskou roli. Naplánovat správný okamžik ochodu na odpočinek je běžně záležitostí nejméně jednoletého procesu, ve kterém budoucí penzista dává dohromady veškeré podklady, jenž jsou nutné pro doložení nároku a výpočet důchodu. Neexistuje přitom, že jakmile nastane den odchodu na odpočinek, musí senior ukončit veškeré své pracovní aktivity a jít do penze. Může, ale nemusí. Pomalu se i v Česku rozvíjí práce seniorů a seniorek.

Víte, jaká pravidla platí pro věk pro odchod do důchodu nově? Odpověď najdete v příspěvku Odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1968.

Pozvolný odchod na odpočinek

Oproti náhlému nástupu na odpočinek je pozvolný odchod rozdílný v postupném snižování pracovního úvazku, které se může protáhnout i na několik let. Přičemž senior, pokud chce, může dále pracovat na plný úvazek i dlouho po dosažení důchodového věku. Záleží na něm samotném, ale i na jeho zaměstnavateli.

Postupný odchod na penzi je výhodný i pro zaměstnavatele, kterému umožňuje efektivněji vyvážit poměr mezi náklady a produktivitou práce. U nás, stejně jako v Evropě není postupný odchod do starobního důchodu tak rozšířený, jako je tomu například ve Spojených státech.

Přechodné zaměstnání

Přechodné zaměstnání znamená situaci, kdy pracovník odejde na jinou pracovní pozici. Většinou jde o méně náročné místo, které může senior vykonávat. Nemusí jít zároveň o snížený pracovní úvazek.

Pracující důchodce setrvává delší dobu mezi lidmi a odchod do penze si rozfázuje do etap, které mu pomohou lépe se připravit na novou životní roli.

Post-důchodová situace

Přechodné zaměstnání anebo pozvolný odchod formou snižování pracovního úvazku pomáhá novopečeným seniorům lépe se vyrovnávat s post-důchodovou situací. U důchodce, který odešel náhle do penze, se mohou objevit úzkostné stavy vedoucí k depresím z prázdnějšího života. V extrémních případech končívá nevyrovnání se s touto novou etapou lidského života sebevraždou.