reklama

Nakupujte akcie podle ukazatele P/E

redakce dne 30. 05. 2011 - 00:00

Nákup dividendových akcií se řídí několika pravidly. Důležitou součástí každého nákupu cenných papírů patří, jak vysoký je poměr mezi cenou právě pořizované akcie, tak i její dividendy. Tento ukazatel se značí jako P/E poměr.

Ukazatel Price to Earnings Ratio (P/E) vyjadřuje budoucí podíl zisku na jednu akcii. Jedná se o jeden velice rozšířený finanční klasifikátor, kterým se dá hrubě zjistit, jestli je investice do cenných papírů výhodná. Ukazatel P/E se může v rámci jedné akciové společnosti v čase měnit, takže nejde o absolutní ukazatel. Je důležité mít na zřeteli, že ukazatel P/E se mění i podle jednotlivých oborů v rámci jedné země, stejně jako v rámci jednoho oboru v rámci několika zemí.

Například v rámci oboru telekomunikací v zemi xyz může být průměrný P/E poměr 20. Zatímco poměr P/E v oblasti stavebnictví může mít ukazatel 35. Podobně je to i u jednoho oboru, dejme tomu v bankovnictví, avšak v různých zemích světa. Ukazatel P/E je do značné míry ovlivněn například používanou metodikou účetnictví, ale také daněmi a odpisy.

Cena akcie děleno dividendou

Nakupování akcií podle poměru „Price to Earnings Ratio“, se tak jeví jako vhodná volba pro akcionáře, kteří mají rádi dividendy. Stačí si před každým nákupem vydělit cenu akcie její vyplacenou dividendou a okamžitě získáte P/E. Za zmínku stojí, že některé dividendy, zvláště severoamerických firem, jsou vypláceny každé čtvrtletí.

Nedávná první emise akcií technologické společnosti LinkedIn není po stránce dividend žádné terno. Při ceně akcie 95 dolarů a dividendě 17 centů je hodnota P/E astronomických 558. Navíc společnost LinkedIn má v hospodaření zahrnutou nerozdělenou ztrátu. Firma zisku dosáhla až loni. Akcionáři se jen tak rychle k dividendám nedostanou.

„V dlouhodobém horizontu může cena akcie společnosti LinkedInklesnout až na 20,7 dolarů, což je přijatelná cena vůči růstu společnosti,“ řekl analytik společnosti Next Finance Martin Prokop. Jestliže by čistě hypoteticky cena akcie společnosti LinkedIn byla 21 dolarů a dividendový výnos pak 17 centů, bude poměr P/E činit 123. To je v porovnání s průměrem v tomto technologickém oboru stále vysoko. Průměrná hodnota P/E v technologických společnostech je okolo 20.

Příklad P/E z bankovnictví

Když jsme v únoru letošního roku publikovali článek o hospodářských výsledcích Československé obchodní banky a Komerční banky (KB nebo též „Komerčka“), zmínili jsme i hodnotu P/E jednotlivých bank, potažmo jejich matek. Ukazatel P/E Komerční banky byl v té době 13,25. Zatímco matka ČSOB, belgická skupina KBC, měla P/E ke stejnému datu 8,02.

Výše uvedené převedeme na jednoduchý příklad. Pokud by cena jedné akcie Komerční banky, ale i belgické společnosti KBC stála sto korun a výplata dividendy by v čase nekolísala, splatila by se hodnota akcie z dividend Komerční banky za 13 let a z dividend KBC za osm let. Jde však o velice hrubý výpočet, neboť jak jsme uvedli výše, ukazatel P/E se neustále mění.

Při investicích do akcií se můžete setkat i s termínem emisní ážio, kterému se věnujeme v samostatném článku.