reklama

Návratnost sociálního pojištění v závislosti na důchodu

redakce dne 31. 10. 2012 - 00:00

Čtyřicetiletá ženy získá ve stáří zhruba tolik peněz, kolik jich do důchodového systému poslala během svého pracovního života.
 

Tento příspěvek vychází z myšlenky, kolik peněz získá na starobním důchodu 40 letá žena Zuzana Mužná, která aktuálně pobírá hrubou mzdu ve výši 40 tisíc korun. Mezi klíčové parametry, které budou v textu uvedeny, patří zejména odvod sociálního pojištění z platu, délka hrazení pojistného, tj. doba kdy odejde do důchodu a v neposlední řadě i předpokládané dožití v důchodu. V příkladu počítáme i s průběžným zvyšováním starobního důchodu, byť jsme zvolili jen symbolický jednoprocentní meziroční nárůst. Ten by měl být pro tento modelový příklad plně dostačující.

Nepravá valorizace

Zohlednili jsme i průběžnou valorizaci starobního důchodu. Ta se skládá ze dvou parametrů. Prvním z nich zvyšuje fixní část důchodu, druhá pak jeho procentní složku. Pro zjednodušení jsme použili na celý měsíční starobní důchod jednoprocentní zvýšení.

Složené sociální pojištění

Sociální pojištění se skládá ze tří částí a to důchodového pojištění, nemocenské a příspěvku na politiku zaměstnanosti. Největším odvodem je již zmíněné důchodové pojištění. Tyto jednotlivé položky se dělí podle předem daného klíče. Mají společný základ, kterým je součet sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z hrubé měsíční mzdy 40 tisíc korun činí celkové sociální zabezpečení 12 400 korun.

Odchod do důchodu a dožití

Vycházíme-li z případu 40 leté Zuzany, která během života vychovala dvě děti, vznikne jí nárok na odchod do starobního důchodu při dosažení věku 66 let a dvou měsíců. Ze statistik Českého statistického úřadu má šanci na to, že v důchodu prožije 24 let. Jde o průměr, který může být překonán anebo nikoliv.

Na základě těchto parametrů jsme propočítali celý příklad. Zuzana během svého dalšího života pošle do systému 3 893 600 korun. Zpětně si z průběžného důchodového systému vezme na důchodu 4 853 757 korun. Počáteční předpokládaný měsíční starobní důchod podle aktuálního výpočtu by měl v případě Zuzany činit 14 847 korun.

Pokud bychom celý příklad protáhli o deset let, pošle Zuzana do důchodového systému dalších 1,488 milionu korun. Tato suma se týká odvodů mezi 30. a 40. rokem jejího života. Celkově tak svůj důchod o něco přeplatí. V konečném součtu je třeba ještě vzít v úvahu již zmíněné dílčí odvody na nemocenskou a příspěvky na politiku zaměstnanosti.

Kromě průběžné valorizace starobního důchodu jsme již nezohlednili nárůst hrubé měsíční mzdy a s tím související i navyšující se odvody na sociálním pojištění. Tato predikce má i politický nádech. Během dalších tří dekád, než půjde Zuzana do důchodu, se může ještě mnohokrát změnit výpočet čisté mzdy.