reklama

Nejlépe úročené termínované vklady pro jeden milion korun

redakce dne 14. 08. 2013 - 01:00

Sestavili jsme žebříček pěti nejlépe úročených termínovaných vkladů pro částky ve výši jednoho milionu korun.
 

Uložení finančních prostředků na termínované vklady je jednou z možností, kam s volnými penězi. Oproti celé řadě spořicích účtů, potažmo vkladů na viděnou, kde je možné s vklady disponovat kdykoliv si zamanete, je nutné u termínovaných vkladů více plánovat.

Termínované vklady nabízejí vyšší zhodnocení než spořicí účty právě proto, že se nepředpokládá, že budete s penězi na nich uloženými disponovat na denní bázi. Termínované vklady se tak podobají spíše investicím. Založíte si produkt, uložíte na něj nějaké peníze a poté zapomenete, že jste něco podobného kdy zakládali. U investic je podobný způsob vhodný, zbytečně se pak investor nemusí stresovat nad tím, že mu hodnota investice v čase kolísá.

Máte-li k dispozici větší sumu peněz, ujasněte si, jak dlouho je nebudete potřebovat. Jestli to bude v řádu týdnů anebo let. Pakliže víte, že peníze za dva měsíce budete chtít použít, uložte je raději na spořicí účet. Naopak při nepotřebě peněz na delší období, jsou termínované vklady ideální. Jedním z hlavních, ne však jediným, kritériem je úroková sazba a v neposlední řadě i poplatky a sankce za předčasné vypovězení peněz.

Úroková sazba v závislosti na délce výpovědní lhůty

Instituce Název produktu 1 rok Pět let
Artesa, spořitelní družstvo Termínovaný vklad Artesa Standard 3,00% 3,70%
J&T Banka Termínovaný vkladový účet 2,65% 3,25%
Evropsko-ruská banka ERB Termínovaný vklad Fix 2,60% 3,25%
Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Termínovaný vklad / Spořicí účet 2,20% 3,60%
Ano spořitelní družstvo Termínovaný vklad 2,20% 2,60%

Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz

Z přehledu jsme vypustili termínované vklady WPB Capital a Metropolitního spořitelního družstva, které v současné době nemohou přijímat vklady.

Termínované vklady v praxi

Praktické využití termínovaných vkladů je vhodné ukázat na několika příkladech. Předpokládejme, že majitel většího obnosu peněz bude potřebovat za několik let financovat bydlení. Uložením financí na termínovaném vkladu získá tolik potřebnou jistotu, že se s nominální výší peněz opět po letech setká. Zhodnocení pak dokáže v některých případech zhodnotit peníze nad úroveň inflace, tj. celá suma tak na konci spořicího cyklu bude představovat reálnou hodnotu.

Podobně jsou na tom ti, kteří potřebují peníze třeba na podnikání anebo na investice do akcií. Jestliže zhodnocujete peníze investováním do akcií a nakupujete tyto cenné papíry po menších částkách, opět se vám vyplatí mít termínovaný vklad. Na něm akumulujete peníze, jenž postupně převádíte na investiční účet.

Termínované vklady jsou vhodné i pro lidi, jenž chtějí své celoživotní úspory použít ve stáří. Podobnou službu prokáží termínované vklady i těm, kteří potřebují své volné peníze odložit stranou pro horší časy, avšak nechtějí je investovat. V tomto případě jde o podnikatele nebo rentiéry. Termínované vklady využívají především milionáři, kteří vlastní firmu, jenž pro ně představuje dostatečně velké riziko. Část finančního majetku chtějí ochránit a proto své volné finance odkládají do depozit.