reklama

Nejlepší investice? Nastavte trvalé příkazy a zapomeňte

redakce dne 16. 07. 2013 - 01:00

Okřídlené rčení investora zní, že nejlepší investice je taková, u které nastavíte trvalé příkazy k úhradě a zapomenete na ni.
 

Tvrzení uvedené v perexu tohoto příspěvku je pragmatické a vychází z touhy investora sledovat vývoj na kapitálových trzích. V případě poklesu pak vše řešit tím, že dosavadní investici prodá, aby uchránil své peníze před další ztrátou. Jestli je snížení hodnoty investice o desetinu nebo třeba polovinu přitom není rozhodující.

Drobný investor je nebezpečný sám sobě

Největší škody si způsobí vesměs sám drobný investor, který měsíčně odkládá stokoruny až tisíce korun. Často bývá nezkušený či podprůměrně informovaný. Tito investoři mají společnou jednu věc. Zbaví se všech svých aktiv. Převedou je například na spořicí účet v domnění, že tím peníze ochrání. Toto chování však bývá zbytečné a ztrátové. Stačilo málo a investor by své peníze nechal na pospas výkyvům na kapitálových trzích.

Z uvedeného plyne důležité pravidlo. Se svým finančním poradcem vytvořte takové portfolio investičních produktů, následně poté nastavte bankovní trvalé příkazy, které pravidelně budou přesunovat peníze mezi vaším osobním účtem a účtem vedený u investiční společnosti. Vše nechce fungovat několik let bez povšimnutí.

Přehnaný dohled

Přehnané sledování investice škodí. Nejlepší možností je, když investor spolu s poradcem vybere takové portfolio, na které vzápětí zapomene. Neznamená to, že nemůže vývoj hodnoty investice v čase sledovat. Jen je v hodné zbytečně nelpět na denním nebo týdenním sledování. Jako optimální se nám jeví čtvrtletní báze. Jednou za tři měsíce se podívejte, jak se vyvíjí hodnota vašich investic. Nemá cenu se příliš vzrušovat třeba tím, když na podkladová aktiva působí nepříznivá situace na trzích anebo naopak roste jejich hodnota.

Nestresujte se ani tehdy, když se vašim investicím daří. Při rostoucí fázi hodnoty podílových listů nebo akcií nemá valný význam navyšovat investice. Jednoho dne se kurz otočí a cena spadne. Teprve v tomto okamžiku má smysl uvažovat, jestli využít nízkých cen a přikoupit další podílové listy.