reklama

Průzkum: Nejoblíbenější finanční produkty

redakce dne 20. 03. 2012 - 00:00

Mezi nejoblíbenější finanční produkty, které preferují Češi, patří stavební spoření a penzijní připojištění.
 

Oba produkty využívá shodně 63 procent oslovených. Průzkum veřejného mínění realizovala agentura Perfect Crowd, která se dotazovala 1041 respondentů, kteří byli vybráni do reprezentativního vzorku podle pohlaví, věku a regionu.

Proč zrovna „penzijko“ a „stavebko“?

Obliba stavebního spoření a penzijního připojištění tkví zejména v relativně štědré státní podpoře, které se oba produkty dlouhodobě těší. I když v letošním roce došlo ke snížení státní podpory u stavebního spoření a současně i zavedení srážkové daně z výnosů, stále jde o výhodný typ spoření.

Při vhodné konstelaci může účastník stavebního spoření získat pětiprocentní průměrný roční výnos. Záleží na tom, jak vysokou úrokovou sazbu nabídne stavební spořitelna.

Podobně je tomu i u penzijního připojištění. To sice od 1. ledna příštího roku dozná několika změn, které by ale neměly příliš omezit popularitu tohoto produktu určeného pro zajištění na stáří. Kromě změny názvu na doplňkové penzijní spoření bude patřit mezi největší změny zejména úprava výše státní podpory, která se odvíjí od měsíčních úložek účastníků tohoto typu spoření na penzi.

Spořicí účty mají své pevné místo

Mezi další oblíbené finanční produkty se umístilo životní pojištění, které využívá 53 procent dotázaných. Své úspory má 35 procent lidí uloženo na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech.

Úspory na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu je rozlišovat zejména podle objemu uložených peněz. Čítá-li váš finanční majetek řádu několika desítek tisíc korun, vyplatí se peníze uložit na dobře úročený spořicí účet. Jestliže disponujete s úsporami v řádech sta tisíců je vhodné se poohlédnout po nějakém termínovaném vkladu, řekl Josef Janda, šéfredaktor finančního serveru investia.cz a autor knihy Spořit nebo investovat?.

Právě dobré rozložení finančních prostředků na spořicích účtech a termínovaných vkladech je důležité pro jejich zhodnocování. Platí zásada, že finanční rezerva uložená na spořícím účtu by měla činit zhruba trojnásobek až šestinásobek měsíčních výdajů. Zbylé peníze je vhodné odložit na termínovaný vklad.

Úvěry na bydlení

Dalším využívaným produktem jsou hypoteční úvěry, které má sjednáno 19 procent respondentů.

Fondové investování zatím neboduje

Investice do fondů patří mezi nejméně využívané finanční produkty. Investuje jen 12 procent oslovených. Právě investice do otevřených podílových fondů je pro řadu lidí vhodnou příležitostí, jak zvýšit hodnotu finančního majetku.

Investování do fondů má navíc tu výhodu, že investice držené po dobu alespoň šesti měsíců jsou osvobozené od povinnosti uhradit daň z příjmů. To například u spoření nejde a ze všech výnosů je vám stržena 15procentní srážková daň. Srážku automaticky provádí banka nebo záložna, u které máte peníze uloženy.

Posuny v oblibě finančních produktů

Se zvyšující se finanční gramotností by mělo docházet i k posunům mezi využíváním jednotlivých finančních produktů. Skokanem by se tak mohly stát investice do podílových fondů, které nyní využívá lehce přes desetinu Čechů. Do budoucna by tento způsob zhodnocování peněz mohla využívat i polovina obyvatel této země. U ostatních možností, kde ponechat volné finanční prostředky, už nevidíme tolik prostoru pro nějaký dramatický růst.

Své místo mají výše uvedené finanční produkty. Otázkou, kterou byste si měli položit, je jestli využíváte své nabyté peníze dostatečně vhodným způsobem anebo vám zbytečně leží třeba na osobním účtu a zahálejí, namísto aby přinášely výnosy z investic anebo úroky z termínovaných vkladů.