reklama

Nejoblíbenější zaměstnanecké benefity nejen v roce 2013

redakce dne 20. 06. 2013 - 01:00

Stravenky se dlouhodobě drží v popředí zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnavatelé své pracovníky motivují celou škálou bonusů.
 

Stravenky a pět týdnů dovolené navíc. To jsou dva klasické benefity, které mají i v 21. století své místo v odměňování zaměstnanců. V minulosti tolik protežovaný služební automobil i pro soukromé účely patří i nadále mezi žádané benefity a to dokonce do nejlepší pětky viděno očima zaměstnanců.

Nejčastěji poskytované benefity

Mezi nejčastěji firmami nabízené benefity pro své zaměstnance je dlouhodobě na špici pět týdnů dovolené, stravenky, pružná pracovní doba, notebook a občerstvení na pracovišti, nejčastěji formou nealkoholických nápojů.

Péče o zdraví

Benefity současnosti a dost dobře i v blízké budoucnosti je péče o zdraví. Nejde však jen o masáže nebo wellness pobyty, nýbrž o systematickou lékařskou péči pro zaměstnance a jejich nejbližší. Význam zdravotní péče poroste do budoucna, jakmile bude reformováno zdravotnictví podobně jako nyní důchodový systém. Finanční zátěž plynoucí z péče o zdraví tak částečně převezmou firmy, které již nyní budují sítě smluvních lékařů, včetně specialistů.

Ideální bonus pohledem firmy

Ideálním bonusem z pohledu společnosti je takový, který je daňově uznatelným nákladem, tj. firma si ho může dát do nákladů. Zároveň musí být osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a současně od pojistného za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Častým bonusem jsou příspěvky na finanční produkty jako je doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Pokud by měl zaměstnanec ve svém pracovním životě štěstí na tyto příspěvky, může si ročně přijít na 30 tisíc korun (dříve to bylo 24 tisíc korun). To při 35leté délce předpokládaného pracovního života činí 1,05 milionu korun.

Pět nejlepších benefitů očima zaměstnanců

Zaměstnanci by si mohli v oblasti oblíbených benefitů podat ruku se svými chlebodárci. Dva z pěti benefitů jsou pro obě skupiny společné. V zájmu zaměstnanců leží pět, respektive šest týdnů dovolené, home office, služební automobil i k soukromým účelům a v neposlední řadě již uvedená pružná pracovní doba.

Firemní školky vyhledávají i bezdětní

Jestliže firma zřídí pro děti svých zaměstnanců firemní školku, posílají tím signál i pro zatím bezdětné zaměstnance. Ti si mohou tuto „zprávu“ přeložit tak, že firma s nimi počítá i v okamžiku, kdy se jim změní život a oni kromě budování kariéry budou chtít vytvořit i harmonickou a fungující rodinu.

Zaměstnanecké benefity jsou velmi širokou a hojně diskutovanou oblastí. Mnohdy rozhodují o dalším působení zaměstnance v dané firmě. Je velký rozdíl jestli za stejné peníze být v pracovním vztahu, ve kterém není nárok na žádný z benefitů, anebo pracovat tam, kde kromě výdělku mají lidé jisté stravenky a pátý týden dovolené navíc plus občasnou možnost práce z domu.

Velké společnosti vytvářejí pro své zaměstnance ucelené systémy, kdy lidé mají podle délky trvání pracovního vztahu a zastávané pozice nárok na předem stanovené benefity. Tyto systémy se nazývají kafetériemi, které slouží pro lepší přehled zaměstnaneckých bonusů a benefitů.