reklama

Nevěrný partner řádně provětrá rodinné finance

redakce dne 20. 08. 2012 - 01:00

Nevěra je špatná věc. Kromě mezilidských vztahů má dopad i na rodinný rozpočet. Ztěžte záletníkovi či nevěrnici milostné avantýry.
 

Známé přísloví říká, že láska prochází žaludkem. To je zřejmě pravda, ale současně je láska relativně komplexním testem správy financí. Zvláště pro toho z partnerů, který vydělává více a musí se tak dělit s tím méně vydělávajícím.

V jednom ze svých průzkumů se na partnerskou/manželskou nevěru zaměřila i Poštovní spořitelna. Zjištění, že je nevěrných zhruba 40 procent dospělých, jenž žijí ve společném svazku jako je manželství nebo psí knížka, není zase tak úplně překvapivé. Zajímavějším údajem je zejména fakt, kolik peněz za své zálety lidé vydávají.

Kolik stojí nevěra

Průměrná roční hodnota jednoho mimopartnerského vztahu se dá ocenit částkou okolo 20 tisíc korun. Jestliže milenec nebo milenka nepatří mezi držgrešle, mohou se jejich výdaje za paralelní milenecký vztah vyšplhat třeba i na trojnásobek průměrné měsíční mzdy.

Jak se chová tuzemský záletník či záletnice?

Nevěrný muž či nevěrná žena se chovají v prvé řadě obezřetně. Platí především hotově, méně často kartou. Jestliže má být platba debetní kartou provedena, tak jedině tam, kde její vlastník platí běžně. Těžko bude riskovat úhradu hodinového hotelu v okamžiku, kdy má se svým legitimním druhem společný jeden bankovní účet.

Z průzkumu Poštovní spořitelny je též patrné, že nevěrní muži častěji za ženu platí v restauracích anebo jí kupují dárky. Polovina nevěrníků dokáže měsíčně utratit zhruba jeden tisíc korun. Tutéž sumu dokáže utratit za paralelní vztah jen třetina žen. Zde se dá vysledovat tradiční model společenského chování, kdy muž platí.

Jak odhalit nevěrníka/nevěrnici?

Lidé dělají chyby. Záletníci a záletnice o to víc. Tím, jak anonymizují svůj vedlejší milostný vztah, který chtějí za každou cenu ututlat, se dopouštějí několika prohřešků.

Máte-li společný bankovní účet, máte značně ulehčenou práci. Pokud budete číst detailněji bankovní výpisy, můžete zjistit, kde všude vaše drahá polovina platí platební kartou. Bude-li to mimo jeho běžný akční rádius a navíc opakovaně, je něco v nepořádku. Jednoduchým příkladem jsou květiny. Je hezké, když muž ženě čas od času koupí kytici růží. Jenže, to má pro muže negativní dohru v okamžiku, když platí debetní kartou. Nevěrní muži totiž často kupují kytice dvě – žádná z nich nestojí za řeč, avšak cena se na bankovním výpisu objeví pouze jedenkrát. Stačí zajít do onoho květinářství a porovnat kytici, kterou jste dostali s kyticí, která odpovídá ceně za výpisu. Rozdíl bude velice zajímavý.

Abyste nevěrnému protějšku značně zkomplikovali jeho zálety, stačí důsledněji kontrolovat bankovní výpisy, mít přehled o všech jeho příjmech a současně výdajích na koníčky a záliby. V neposlední řadě je dobré znát i denní harmonogram svého milého či milé. Zvlášť si dejte pozor na to, když druh (družka) odchází časně zrána řka, že musí v práci dodělat resty. Tento způsob je pro nevěrníky tradiční. Dorazí k milence, užijí si spolu sladké chvilky a poté jdou do zaměstnání. Kdyby se zdržel v práci pozdě do noci, je to krajně podezřelé. V případě vyšší četnosti „ranních směn“ stačí zvednout sluchátko a zavolat do práce. Velice rychle zjistíte, zda do práce skutečně dorazil anebo ho cosi někde zdrželo.