reklama

Nezaměstnanost

redakce dne 19. 01. 2012 - 12:04

Nezaměstnaný je takový člověk, který je schopný a ochotný pracovat. Nemůže však najít placené zaměstnání. Nezaměstnanost se počítá na úrovni celého státu a poté jeho jednotlivých regionů. V České republice byla v roce 2011 nezaměstnanost 8,6 procent ze všech ekonomicky aktivních obyvatel.

Podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se za nezaměstnaného považuje taková osoba, jenž je starší patnácti let, aktivně hledá práci a je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.

Nezaměstnanost se dělí na krátkodobou a dlouhodobou. Přičemž dlouhodobá nezaměstnanost představuje pro ekonomiku problém. Člověk, který je bez práce déle než jeden rok, má prý problém vrátit se zpět do pracovního procesu. Čtěte také: Struktura nezaměstnanosti se v budoucnu promění

Tolik oficiální výklad. Pokud by toto byla pravda, zažívalo by každoročně desetitisíce žen problémy se zapojením do práce po návratu z rodičovské dovolené.

Přirozená nezaměstnanost

V každé společnosti je určité množství lidí, kteří pracovat nechtějí. Statisticky je nelze zachytit. Odhaduje se, že jde o zhruba čtyři až pět procent z ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Buďto nemají zájem, anebo nemohou nalézt uplatnění. Nezaměstnanost těsně souvisí i s dosaženým vzděláním. Platí, že čím nižší dosažené a ukončené vzdělání, tím jsou šance uplatnit se menší. Nejvíce jsou postiženi lidé, kteří mají základní vzdělání anebo jsou vyučení. Případně kombinace lidí s nedokončením vzděláním, a to jak základním, tak středoškolským. Čtěte také: Nezaměstnanost: Počty nezaměstnaných a růst nových pracovních míst

Druhy nezaměstnanosti

Nezaměstnanost se dělí do několika typů. Patří mezi ní dobrovolná, kdy je osoba dobrovolně nezaměstnaná. A to i v případě, že může přijmout práci za nabízenou mzdu.

Dočasná (frikční) nezaměstnanost je taková, že člověk přeruší na chvíli práci, než si najde nové zaměstnání. Typicky je frikční nezaměstnanost u absolventů.

Systémová čili strukturální nezaměstnanost se týká oboru, ve kterém nemůže nezaměstnaný získat práci. Příkladem je například neexistence pracovních pozic v tradičních textilních regionech jako je Plzeňský nebo Liberecký kraj. Nezaměstnaným může pomoci rekvalifikace.

Cyklická nezaměstnanost se týká hospodářského cyklu. V okamžiku, kdy se hospodářství nachází v recesi, tedy na svém dně, je nezaměstnaných více, než když je ekonomika na svém vzestupu či vrcholu.

Sezónní nezaměstnanost se týká především ročních období. Například stavební práce se provádějí jen od jara do podzimu, případně správci lyžařských vleků jsou v létě bez práce. Tedy za předpokladu, že nemají na letní měsíce záložní podnikatelský plán. Sezónní nezaměstnanost je někdy považována za frikční nebo strukturální nezaměstnanost.