reklama

Nezaměstnanost: Počty nezaměstnaných a růst nových pracovních míst

Eva Nachtmannová dne 20. 09. 2010 - 08:00

Od začátku letošního roku pozvolně narůstá vytváření nových pracovních míst. Zatímco v lednu letošního roku evidovaly úřady práce 31 tisíc míst, v srpnu to bylo o pět tisíc více. I když je pracovních míst o něco více, není situace růžová.

Nezaměstnanost za srpen 2010 dosáhla 8,6 procenta z práceschopného obyvatelstva. Celkově bylo v srpnu nezaměstnaných 501 494 lidí a firmy poptávaly 36 567 nových pracovních míst. Nezaměstnanost od začátku letošního roku poklesla z 9,8 procenta na současných 8,6 procent. Pro snazší znázornění je vhodnější použít jako reálná čísla.

Nezaměstnanost a počet volných míst v období leden až srpen roku 2010

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen
Nezaměstnanost (v tis. osob) 574,2 593,1 572,8 540,1 514,8 500,5 505,3 501,5
Nezaměstnanost (v procentech) 9,8 9,9 9,7 9,2 8,7 8,5 8,7 8,6
Volná místa (v tis. míst) 31,6 32,1 33,1 32,9 33,1 32,9 33,5 36,6

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Zpracování: investia.cz

Klesající nezaměstnanost od začátku roku má na svědomí zejména oživení sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství. Čísla z těchto dvou odvětví začnou na podzim opět růst.

Růst počtu volných míst jsou klíčové

Klíčovým prvkem snižování nezaměstnanosti je růst počtů volných pracovních míst. Jakmile začne růst poptávka zaměstnavatelů a podnikatelů, měla by se začít snižovat nezaměstnanost. Jestliže se podíváme do roku 2008, kdy byla ekonomika relativně v pořádku, byla nabídka pracovních míst následující.

V období od února do srpna 2008 bylo počet volných míst přes 150 tisíc. Počet nezaměstnaných se pohyboval okolo 320 tisíc. V září 2008 došlo k prvnímu výraznějšímu poklesu počtu volných míst. Na nezaměstnanosti se to však příliš neprojevilo a stále byla pod průměrem posledních sedmi měsících.

Rapidní nárůst nezaměstnaných a úbytek pracovních příležitostí nastal až v prosinci 2008, kdy nezaměstnanost stoupla na 6 procent. Počty nezaměstnaných potřetí (a také naposledy) za rok 2008 překonala číslo 350 tisíc a počty volných pracovních pozic klesly pod sto tisíc na 91 tisíc.

Příčiny současné nezaměstnanosti

Současná nezaměstnanost, která překonává hranici půl milionu lidí bez práce je zapříčiněná hospodářským poklesem. Ten byl způsoben finanční krizí, která začala v roce 2007 pádem hypotečního trhu ve Spojených státech. Odtud se přelila do celého světa. Nejvíce jsou v každé hospodářské krizi postiženy nejméně kvalifikovaná pracovní místa, lidé bez jakýchkoliv pracovních zkušeností jako jsou například studenti nebo pracovníci v oborech spojených s výrobou.

Magická hranice půl milionu nezaměstnaných

Média mají ráda čísla. Proto, když se kdykoliv podaří překonat nějaké kulaté číslo, přisuzují celé věci většinou větší význam, než si daná situace zaslouží. Stalo se tak i loňském roce, kdy nezaměstnanost poprvé za posledních několik let překonala hranici půl milionu lidí bez práce. Stalo se tak poprvé v září 2009. Kromě loňského října už počet nezaměstnaných pod 500 tisíc neklesl. Zatím nejvíce nezaměstnaných od začátku hospodářské recesy bylo letos v únoru, kdy bez práce bylo 583 135 lidí.