reklama

Nový občanský zákoník prošel Sněmovnou a míří do Senátu

redakce dne 09. 11. 2011 - 15:03

Nový občanský zákoník prošel hlasováním v poslanecké sněmovně. Nyní norma míří do Senátu. Pokud ho druhá komora parlamentu nevrátí zpět do Sněmovny, čeká zákoník podpis prezidenta. Platnost nové normy by tak měla být od roku 2014.

Silnou stránkou nového občanského zákoníku je důraz na osobní vlastnictví. Citelně tak zasáhne zejména do dědictví, kdy zůstavitel může rozhodnout, komu a za jakých podmínek odkáže svůj majetek.

Občanský zákoník, tak nabídne i další možnosti, které dosud nejsou možné. Posílí například práva majitelů nemovitostí, kteří dosud byli spíše rukojmími.

Zcela nový význam tak dostane závěť, která nebude hrát druhořadou roli jako dosud, kdy se před poslední vůlí dávalo přednost dědění ze zákona. Rovněž nabude na významu i zřeknutí se části či celého práva na majetek svých rodičů během jejich života ve prospěch sourozence.

Rozšiřuje se i skupina dědiců ze zákona, kteří po zemřelém mohou zdědit jeho majetek. Kromě dědiců z řad potomků, partnerů, rodičů, sourozenců, budou moci nabýt majetek i jeho prarodiče a bratranci a sestřenice.

Dosavadní občanský zákoník platí od roku 1964.