reklama

Obmyšlená osoba

redakce dne 20. 06. 2018 - 00:00

Kdo a jak se stane obmyšlenou osobou? A jak zjistit, že právě vy jste se stali obmyšlenou osobou?

Být obmyšlenou osobu je možné pro fyzickou i právnickou osobou, která v důsledku smrti pojištěného má právo na pojistné plnění.

Obmyšlená osoba je též osoba oprávněná.

Pojistník, který platí pojistné si zvolí obmyšlenou osobu, která v případě jeho smrti získá nárok na pojistné plnění. Obmyšlených osob může být i více. Výhodou je, že prostřednictvím tohoto nástroje lze odměnit i utajované osoby. Často třeba nemanželské potomky nebo paralelní životní druhy.

Obmyšlené osoby lze měnit

Pojistné a penzijní produkty, jako je životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, umožňují stanovit obmyšlenou osobu. Pojistník zadá identifikační údaje dané osoby (čím přesnější, tím lepší), na jejichž základě bude v případě jeho úmrtí kontaktováni. Obmyšlených osob může být na jedné smlouvě více – lze jim stanovit poměry, podle kterých se budou rozdělovat finanční částky plynoucí z daného pojistného produktu.

Čtěte také: Jak zjistím, že jsem obmyšlená osoba?

Během trvání života a smlouvy pojistníka je možné obmyšlené osoby průběžně měnit. Třeba tak, jak potkává pojistník životní partnery.

Výhodou institutu obmyšlené osoby je, že nespadá do dědického řízení.