Obmyšlená osoba

Kdo a jak se stane obmyšlenou osobou? A jak zjistit, že právě vy jste se stali obmyšlenou osobou?

Být obmyšlenou osobu je možné pro fyzickou i právnickou osobou, která v důsledku smrti pojištěného má právo na pojistné plnění.

Obmyšlená osoba je též osoba oprávněná.

Pojistník, který platí pojistné si zvolí obmyšlenou osobu, která v případě jeho smrti získá nárok na pojistné plnění. Obmyšlených osob může být i více. Výhodou je, že prostřednictvím tohoto nástroje lze odměnit i utajované osoby. Často třeba nemanželské potomky nebo paralelní životní druhy.

Obmyšlené osoby lze měnit

Pojistné a penzijní produkty, jako je životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, umožňují stanovit obmyšlenou osobu. Pojistník zadá identifikační údaje dané osoby (čím přesnější, tím lepší), na jejichž základě bude v případě jeho úmrtí kontaktováni. Obmyšlených osob může být na jedné smlouvě více – lze jim stanovit poměry, podle kterých se budou rozdělovat finanční částky plynoucí z daného pojistného produktu.

Čtěte také: Jak zjistím, že jsem obmyšlená osoba?

Během trvání života a smlouvy pojistníka je možné obmyšlené osoby průběžně měnit. Třeba tak, jak potkává pojistník životní partnery.

Výhodou institutu obmyšlené osoby je, že nespadá do dědického řízení.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného