reklama

Ochraňte sami sebe coby investora

redakce dne 31. 03. 2015 - 00:00

Chcete investovat větší sumu peněz, která vám v bance leží ladem? Před investicí si zodpovězte několik všetečných otázek.
 

Při investování je kromě výše potenciálního výnosu a délky trvání investice důležité i to, kolik peněz budete chtít zhodnotit. S tím souvisí i vaše aktuální a předpokládaná finanční a životní situace. Není příliš dobré, když vás potká nemilá událost, která může vyústit ve zrušení investiční pozice. Čtěte také: Přeměna spořínka na investora

Základní poučka investora praví, že investovat může jen tolik, aby se zbytečně neohrozil z finančního hlediska.

Vyvarujte se vložit do investic veškeré své peníze. Stejně tak dopředu nepočítejte s výnosy, které ještě nemáte jisté, v tomto případě připsané na váš účet. Podobné je to i s hodnotou podkladových aktiv, které mohou klidně poslední den před plánovaným ukončením investice neplánovaně poklesnout pod pořizovací hodnotu. Část rizik lze dopředu zminimalizovat případně úplně zrušit. Čtěte také: Zhodnocení úspor: Pomalá a rychlá alternativa

Vybrali jsme čtyři základní oblasti, které byste měli mít myšlenkově zvládnuté, aby vaše investice nenabrala nežádoucí směr.

Závazky

Úvěry na bydlení, leasing, spotřebitelské půjčky. To je pouze malý výčet úvěrových produktů, podle kterých se rozhodovat, jak velkou finanční rezervu držet anebo si nechat dostatečnou rezervu pro mimořádnou splátku hypotéky, případně mít dostatek prostředků pro počáteční sumu na hypotéku.

Rezerva nad zlato

Standardní výše finanční rezervy by měla činit trojnásobek měsíčních výdajů. Investoři nováčci se dopouštějí začátečnické chyby, ve které nedrží minimální rezervu a zainvestují všechny své volné peníze. Nastalé komplikace řeším plným anebo částečným odprodejem své investice. Nucené odprodeje cenných papírů mohou v řadě případů znamenat ztrátu. Čtěte také: Rozdíly mezi úsporami a finanční rezervou

Proč investujete?

Při investování většího objemu peněz je dobré si vyjasnit důvody, proč tak činíte. Jedním ze solidních cílů může být třeba penze. Máte-li do odchodu na odpočinek více než dvě dekády, může vám vhodný výběr investiční strategie přinést vysokou nadhodnotu. Zároveň je nutné dodržet pravidelnost a určitou finanční disciplínu a být odolní vůči ztrátám. Čtěte také: Kolik peněz získáte z „malé“ a „velké“ investice?

Budoucí výdaje

Budoucí výdaje v tomto případě znamenají například příchod potomka, pořízení nového bydlení nebo třeba osobního automobilu. Jde-li o plány v horizontu jednotek let, určitě se nevydávejte z peněz. Raději je uchovejte na spořícím účtu nebo termínovaném vkladu. Depozitní produkty v krátkém horizontu udrží jejich reálnou hodnotu.