reklama

Odborné časopisy zaměřené na finance

redakce dne 03. 04. 2014 - 01:00

Časopisecký trh v segmentu financí doznal značných změn. Některé tituly vznikly a zanikly či změnily vydavatele.
 

Veškeré přesuny, vzniky a zániky odborných B2B časopisů zaměřených na finance, pojišťovnictví a bankovnictví proběhly v posledních 12 měsících. Nebývá zvykem abychom komentovali situaci na mediálním trhu, avšak je docela škoda neseznámit čtenáře a širší mediální obec s několika zajímavostmi, které oborovým médiím unikly.

Ekonomických časopisů je v Česku mnoho. Mezi stěžejní týdeníky patří časopis Ekonom, který je následován Eurem a Profitem. Známým měsíčníkem je Forbes, který má v tuzemsku zatím krátkou, zhruba tříletou historii. Tyto magazíny jsou vesměs univerzální, tj. nabízí ekonomiku a byznys, podobně jako například Hospodářské noviny anebo tématické přílohy dalších deníků.

Ryze odborných, do světa financí zaměřených periodik není příliš. Namátkou lze zmínit tři. Fondshop, Profi poradenství & finance a Bankovnictví. Zatímco Fondshop vychází jednou za dva týdny, Profi poradenství & finance a Bankovnictví jsou měsíčníky s letní přestávkou. Na trhu ještě koncem minulého roku působil FP finanční poradce a Finanční management, které spolu s Bankovnictvím tvořily páteř finančních časopisů vydavatelství Economia. Tato společnost přestala tyto magazíny letos v lednu vydávat. Měsíčník Bankovnictví odprodala společnosti 4H Production, která se primárně zaměřuje na aktivity spojené s golfem jako je golfová akademie, kurzy, provozování e-shopu a správa aktualizovaného katalogu tuzemských golfových hřišť.

Economia „ruší“ a zase „neruší“ B2B divizi

Přesuny médií byly ovlivněny především situací ve vydvatelství Economia, která se snažila téměř celou divizi B2B časopisů prodat. Původně měly být časopisy spolu s dalšími šesti odbornými tituly prodány společnosti Business Media (BM), která se zabývá vydáváním B2B a B2C magazínů se stavebním zaměřením, dále provozuje databáze a call centrum. Z koupě sešlo 20. prosince 2013, přesně v den, kdy měli zástupci obou firem podepsat finální verzi kontraktu. Koncem letošního ledna přešly z Economie do BM pouze dva tituly – Stavebnictví a Technik. Zbylé čtyři magazíny si Economia ponechala a chce je rozvíjet. Jen pro komplexnost jde o tituly: Logistika, Odpady, Moderní obec, Moderní řízení a Logistika.

Vydavatelství Economia se v posledních několika letech ekonomicky nedaří a tak hledá možnosti, jak se zbavit zátěže v podobě neprofitabilních aktivit a zároveň nastartovat ziskovost. Kladem je, že ji vlastní Zdeněk Bakala, který si zřejmě plně uvědomuje význam kvalitního vydavatelství, byť musí nyní provoz masivně dotovat ze svých dalších aktivit. Právě díky špatné finanční situaci ve vydavatelství zažívalo B2B divize silné turbulence, kdy z počátečních 19 titulů si Economia ponechala sedm. Od roku 2012 zrušila devět titulů a tři prodala.

Časopisy pro finanční poradce

Časopisy v oblasti finančního poradeství zažily v minulém roce doslova zemětřesení. Na trhu se objevil nový titul Profi poradenství & finance, který vznikl na původním konceptu FP finančního poradce. Ten i nadále vycházel ve vydavatelství Economia. Za novým médiem stojí společnost A11, kterou založili bývalí inzertní manažeři, který se starali až do loňského roku o ekonomické B2B tituly v Economi. Od konce letošního března vychází pod taktovkou tohoto vydavatelství další titul a to Profi HR, do kterého přešla dvoučlenná redakce Moderního řízení.