Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Téma smrti je v posledních dvou stoletích většinovou společností značně tabuizováno. My se ho v redakci nebojíme a současně si rádi hrajeme s čísly. Spočítali jsme, kolik získá od státu důchodce či důchodkyně, jež odejde letos do starobního důchodu, než za necelé dvě desetiletí skoná.

Veškeré informace obsažené v článku pocházejí z veřejných statistik. Potažmo pak od Českého statistického úřadu (ČSÚ) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vycházeli jsme z posledních čísel, které obě instituce uvádějí na svých webových stránkách.

Slovo smrt je v rámci matematických modelů pojišťoven, penzijních fondů a statistických úřadů relativně frekventované.

Podle statistiky o výši průměrného důchodu České správy sociálního zabezpečení dostane průměrný důchodce starobní důchod ve výši 10 527 korun. Toto číslo platí pro každého příjemce starobního důchodu bez rozdílu pohlaví. Muži důchodci mají důchod vyšší, od státu dostávají průměrně 11 685 korun. Ženy důchodkyně získají každý měsíc průměrný důchod 9 558 korun. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

Pojďme si to raději pro lepší přehled spočítat. V tabulce jsme zachytili jak průměrnou výši důchodu v režimu muž, žena a unisex (čili bez rozdílu pohlaví), tak i výpočet, kolik penzista získá průměrně za rok, pět let a desetiletí.

Kolik dostanou důchodci za dekádu na důchodech?

Starobní důchod Unisex Muž Žena
Měsíc 10 527 Kč 11 685 Kč 9 558 Kč
Rok 126 324 Kč 140 220 Kč 114 696 Kč
Pět let 631 620 Kč 701 100 Kč 573 480 Kč
Deset let 1 263 240 Kč 1 402 200 Kč 1 146 960 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Výpočet: investia.cz

Z přiložené tabulky vyplývá, že muži mají vyšší důchod než ženy. Zdání však klame. Zatímco muž získá vyšší měsíční rentu, žena se v průměru dožije vyššího věku. Tím se výplata důchodů v čase vyrovná. To co muž za svého života získá oproti ženě navíc, se jí vrátí rozdílem mezi mužovým a jejím dožitím.

Kdo jde letos do důchodu?

V letošním roce odcházejí do důchodu muži narození v roce 1948. Podle důchodových tabulek mají nárok na starobní důchod při dosažení věku 62 let a dvou měsíců. Dále musejí splnit povinnou dobu, po kterou byli sociálně (nebo důchodově) pojištěni. Ta je pro letošní rok nastavená na 27 let. Čtěte také: Jak na starobní důchody v roce 2011

U žen je stanovení přesného ročníku podle data narození o něco složitější. Musí se vzít v úvahu, jestli je žena bezdětná, anebo má jedno či více dětí. Tato diskriminace skončí pro ročníky lidí narozených v roce 1977 a později. Muži i ženy půjdou do důchodu ve shodnou dobu.

Jak ale pro náš výpočet stanovit, vhodnou ženu? Nakonec za nás rozhodla opět statistika od ČSÚ. Podle ní připadají na jednu ženu necelé dvě narozené děti. Bylo tedy rozhodnuto. Pro výpočet uvedený v titulku článku vezmeme ženu, která vychovala dvě děti. Podle tabulek odchodu do důchodu se takováto žena narodila v roce 1952 a nárok na odchod do důchodu jí vznikne při dosažení věku 59 let. V obou případech nastupují budoucí penzisti na odpočinek v letošním roce. Čtěte také: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Ještě před samotným výpočtem si prohlédněte tabulku, která udává kolika let se v průměru dožijí muži a ženy v jednotlivých krajských městech. Český statistický úřad v ní uvádí tři věková pásma. A to čerstvě narozené a lidi ve věku 45 a 65 let. Čísla ve sloupcích pak udávají, průměrné dožití. Upozorňujeme, že nejde o krajskou statistiku, ale o údaje platné přímo pro krajská města. V tabulce chybí zástupce středočeského kraje, neboť ten jak známo, krajské město nemá, respektive krajský úřad sídlí v Praze na Smíchově. I kdyby by mohla být Praha krajem, vztahuje se na ní zákon o městech.

Proto například muž žijící v Plzni má ve svých 65 letech uvedeno, že se dožije 15 let a 7 měsíců. Podle této statistiky si tak může naplánovat pohřeb na rok 2026.

Průměrný věk dožití podle krajských měst

Krajské město Muži Ženy
0 45 65 0 45 65
Praha 75,9 32,4 16,1 80,9 36,8 19,0
České Budějovice 75,5 32,1 15,5 80,2 36,2 18,3
Plzeň 75,4 31,9 15,6 80,8 36,7 18,6
Karlovy Vary 73,6 30,7 14,9 79,5 35,5 17,8
Ústí nad Labem 72,6 29,6 14,4 79,1 35,2 17,8
Liberec 74,3 30,9 15,1 80,3 36,5 18,8
Hradec Králové 76,2 32,5 15,9 81,2 37,0 19,0
Pardubice 75,6 32,5 16,5 80,5 36,2 18,4
Jihlava 75,0 31,7 15,5 81,6 37,4 19,7
Brno 75,2 31,9 16,1 81,0 37,0 19,1
Olomouc 74,9 31,9 15,9 80,8 36,8 19,0
Zlín 74,2 31,1 15,4 81,2 37,0 19,0
Ostrava 72,4 29,2 14,4 79,4 35,5 18,3

Zdroj: Český statistický úřad; Zpracování: investia.cz

Pro co nejpřesnější výpočet je však zapotřebí vybrat i vhodný věk při dožití. Nechtěli jsme počítat pro každého důchodce žijícího v jednotlivých krajských městech průměrnou částku dožití a toho, jak vysoký získá důchod. I když tabulkový editor Excel, který běžně používáme, by tento úkol zvládl hravě.

Průměrný věk dožití pro 65letého muže a stejně starou ženu, jsme stanovili na 15 a 18 let. Jde o zprůměrování mezi nejnižším a nejvyšším možným dožitím podle města a pohlaví. Ženy tak mají tento interval od 17,8 roku do 19,7 roku, muži pak od 14,4 roku do 16,5 roku.

Dalším úskalím je ještě jedna věc. V tabulce ČSÚ se uvádí, že 65letý muž se dožije dalších 15 let a stejně stará žena se dožije o tři roky vyššího věku. Ale v našem příkladu odejde do důchodu muž ve věku 62 let a žena při dosažení věku 59 let. K průměrným číslům dožití jsme proto připočítali rozdíl mezi 65 a skutečným odchodem do důchodu. Muž tak v důchodu stráví po této korekci 18 let a žena pak 24 let.

Výše důchodu podle pohlaví při průměrné délce dožití

Unisex Muž Žena Rozdíl (muž/žena)
Měsíční důchod 10 527 Kč 11 685 Kč 9 558 Kč 2 127 Kč
Roční důchod 126 324 Kč 140 220 Kč 114 696 Kč 25 524 Kč
Důchod při dožití 18 let 2 273 832 Kč 2 523 960 Kč 2 064 528 Kč 459 432 Kč
Důchod při dožití 24 let 3 031 776 Kč 3 365 280 Kč 2 752 704 Kč 612 576 Kč

Výpočet: investia.cz

Jak je z tabulky patrné, muž získá po 18 letech v důchodu od státu lehce přes 2,5 milionu korun, žena pak o zhruba 225 tisíc korun více. Muže však přežije o šest let. Čtěte také: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Přihlaste se k odběru novinek