reklama

Odchod do důchodu v roce 2013 (plus přehledná tabulka)

redakce dne 26. 08. 2013 - 01:00

Odchod do starobního důchodu v roce 2013 je závislý na několika faktorech, které ovlivňují výši přiznané penze.
 

Získání starobního důchodu a jeho následné výplaty Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) je závislé na splnění dvou podmínek – věkové a získané doby pojistného. Čtěte také: Změny v důchodech v roce 2013

Do starobního důchodu mohou v letošním roce odejít muži narození v roce 1951 a 1952. U žen je odchod na penzi odvozen podle počtu vychovaných potomků. Oproti mužům chodí příslušnice opačného pohlaví do důchodu o něco dříve. Do penze tak mají nárok odejít bezdětné ženy narozené v roce 1952. V případě vychování alespoň jednoho potomka mohou odejít do důchodu ženy narozené v roce 1953. Více informací naleznete v přiložené tabulce.

Kdy odejít do důchodu pro muže a ženy v roce 2013

Rok narození Muži Bezdětná žena Žena 1 dítě Žena 2 děti Žena 3 děti Žena 4 děti Žena 5 dětí a více
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Druhou podmínkou je splnění potřebné doby pojistného. Často jde o tzv. odpracovaná léta, což není úplně jediné kritérium. Do odpracovaných let se tak kromě doby stráveného v zaměstnání počítá ještě doba studia, výchova potomků, péče o nemohoucí rodiče nebo základní vojenská služba. Pro rok 2013 je nutné mít dobu pojistného alespoň 29 let. Čtěte také: Jak vysoký budete mít důchod v roce 2013?

Průměrný důchod v roce 2013

Počet starobních důchodů, které začala ČSSZ vyplácet k 30. červnu 2013, byl 13 824, přičemž průměrný důchod činil 12 745 Kč. Loni bylo přiznáno 44 764 starobních důchodů s průměrnou výší 12 287 korun. Průměrná výše starobních důchodů dlouhodobě roste. Novopečený důchodce, který odešel do starobní penze v letošní roce, tak pobírá v průměru o 7057 korun vyšší důchod, než jeho kolega, který šel na odpočinek v roce 2000.

Předčasný odchod do důchodu

Jestliže nedokážete splnit některou z uvedených podmínek anebo případně obě, můžete odejít do předčasného starobního důchodu. Nevýhodou je, že čím dříve odejdete na odpočinek, tím nižší budete pobírat důchod. Jeho výše se může oproti řádnému termínu odchodu na penze snížit až o 15 procent. Předčasný starobní důchod je navíc trvale krácen oproti tomu řádnému. Čtěte také: Předčasný důchod v roce 2013

Vše si ukážeme na následujícím výpočtu. Předpokládejme, že kdybyste šli do penze v řádném termínu, bude váš důchod činit 12 tisíc korun. Jestliže však odejdete na odpočinek předčasně, může být vyplácená sociální dávka, kterou důchod bezesporu je, být nižší až o 1800 korun. Ročně rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem činí 21 600 Kč. Čtěte také: Kdy je lepší předčasný důchod a kdy předdůchod?

Předdůchod jako novinka

Od 1. ledna 2013 je možné odejít i do předdůchodu, který souvisí s třetím pilířem důchodového systému. Oproti předčasnému důchodu se doba strávená v předdůchodu nezapočítává do budoucího výpočtu starobního důchodu. Trochu komplikací může být nutnost doložení potřebného objemu finančních prostředků. V opačném případě nelze institut předdůchodu využít.