reklama

OSVČ vs zaměstnanec: Jaké jsou odvody z příjmu 30 tisíc

redakce dne 24. 01. 2012 - 11:19

Pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná má své nesporné výhody. Ty jsou však patrné z krátkodobého hlediska. Z toho dlouhodobého je v silné výhodě zaměstnanec. Ukážeme si, jak velké odvody platí z hrubého příjmu 30 tisíc korun měsíčně.

Standardní zaměstnanec se zaměstnavatelům pomalu přestává vyplácet. Při pohledu do nákladů za jeho práci jde o dost drahou záležitost. Dvojnásob to platí v okamžiku, kdy začne zaměstnanec švenkovat a je pro svého chlebodárce spíše na obtíž. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy a dalších devět procent na zdravotní pojištění. Při hrubém měsíčním příjmu 30 tisíc korun, tak zaplatí zaměstnavatel „navíc“ 10 200 korun. To však není vše, zaměstnanec zaplatí další pojistné ze své hrubé mzdy. Tyto peníze však může zaměstnavatel ušetřit v okamžiku, kdy najme OSVČ. Z pohledu zaměstnavatele je 30 tisíc korun pro živnostníka prvním a často i posledním výdajem spojeným s jeho „mzdou“.

Viditelné je to i z daňového pohledu. Zaměstnanec s hrubým příjmem 30 tisíc korun zaplatí státu ročně na dani z příjmu 47 520 korun (měsíční záloha z onoho platu činí 3 960 korun). Pro osobu samostatně výdělečně činnou nejsou daně z příjmu žádnou pohromou. Z příjmu 30 tisíc Kč nezaplatí státu ani vindru. Čtěte také: Rozdíl mezi zaměstnancem a živnostníkem

Co však OSVČ postihne v plném rozsahu je případná podpora v nezaměstnanosti. Ta se sice vypočítává z daňového přiznání, ale úřady práce namísto toho často vyplácejí životní minimum. Podobně je tomu i v případe, kdy člověk pracující po většinu svého života na živnostenský list žádá o starobní důchod. Ten bývá oproti důchodu zaměstnance se stejnými příjmy rovněž nižší.