reklama

Otevřené podílové fondy

redakce dne 02. 09. 2022 - 00:00

Otevřené podílové fondy představují pro drobné investory kvalitní možnost, jak zhodnocovat peníze na kapitálových trzích. Svou konstrukcí se otevřené podílové fondy hodí pro každého, kdo může pravidelně odložit sumu v řádu stokorun.

Silnou výhodou otevřených podílových fondů je možnost investovat od malých částek. Investiční společnosti působící na českém trhu umožňují investorům investovat již od 300 korun. Pravidelné investice jsou možné již od pěti set korun. Alespoň je nabízí většina tuzemských investičních společností, které provozují otevřené podílové fondy.

V České republice můžete investovat do více než 1600 podílových fondů.

Dalším kladem je likvidita investovaných peněz. Investor je tak může získat do jednoho týdne ode dne, kdy se rozhodl prodat část anebo celé investiční portfolio.

Poplatky

Investiční společnosti si nechávají za správu podílových fondů zaplatit. Poplatky platí podílník (investor do podílových fondů) a to v režimu vstupních a výstupních poplatků anebo poplatků za správu. Běžně je v Česku kombinace vstupního a správcovského poplatku, případně namísto vstupního pak výstupní a správcovský poplatek. Poplatek za správu nebo-li manager fee se platí téměř ve všech fondech. Posledním typem poplatků jsou poplatky ze zisku. Ty však podporuje malé množství investičních společností.

Druhy podílových fondů

Na českém trhu se lze setkat s několika druhy podílových fondů. Mezi hlavní dělení patří následující fondy:

Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Fondy peněžního trhu
Fondy fondů
Fondy nemovitostní
Smíšené fondy
Zajištěné fondy

Investiční strategie a horizonty

Otevřené podílové fondy se dělí i podle dalších hledisek. Jde zejména o použitou investiční strategii, která odpovídá druhu fondu. Investiční strategie má vliv na investiční horizont, tedy délku, která je vhodná pro investici a držení podílových listů.