reklama

Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

redakce dne 16. 11. 2011 - 00:00

Zdá se to neuvěřitelné, ale slova jako pachtovné, renta či přijaté úroky jsou regulérními pojmy, které se používají i ve třetím miléniu. Termíny označují příjem z vkladů či pronájmu majetku. Ač jde v podstatě o totéž, zdanění výnosů se vypočítává podle jiného klíče.

Pachtovné nebo renta označují výnos z nemovitého a finančního majetku. To je zřejmě pro širší čtenářskou obec známý fakt, zejména pak pro dříve narozené. Pachtovné se užívá při označování výnosu z půdy, renta pak z pronájmu nemovitostí. Rentou se rovněž může označovat výnos plynoucí z finančního majetku. Slovo rentiér tak má dva významy. Buďto jde o člověka, který se zabývá pronájmem nemovitého majetku dalším osobám, anebo žije z výnosů vkladů anebo investic.

Čtěte také: Jak na doživotní rentu?

Pachtovné

Pachtovné je do určité míry archaickým pojmem, který přetrval do současnosti. Vyjadřuje výnos z pronájmu polností. Před sto lety představovala výměra deseti hektarů malé bohatství, které pohodlně uživilo standardně početnou rolnickou rodinu, nyní by tomu nebylo jinak. Zemědělství se však věnuje v porovnání s dobou minulou o dost méně lidí. Nyní je desetihektarových zemědělských usedlostí, na kterých se hospodaří, již málo. Vlastníci půdy ji dávají do pronájmu, z čehož získávají pachtovné, nebo-li výnos.

Čtěte také: Dilema drobných vlastníků půdy: Pachta nebo prodej?

Renta

Renta, jak bylo popsáno výše, znamená příjem plynoucí z pronájmu nemovitosti, nejčastěji obytné, anebo z výnosu finančního majetku. Je-li vaším jediným příjmem či jeho významnou částí právě výnos z pronájmu nemovitostí nebo výnosů z finančního majetku, můžete se nazývat rentiérem.

Čtěte také: Jak se od sebe liší rentiér, podnikatel a investor?

Těžko říct, jaký typ rentiérů převládá. Zda-li těch, kteří mají příjem z pronájmu nemovitostí anebo těch, jimž plyne příjem z investic a vkladů.

Přijaté úroky

Přijaté úroky představují výnosy z vkladů. Termín se vyznačuje zejména v účetnictví, kde se užívá ještě pojem placené úroky, což jsou úroky z půjček a úvěrů. Jsou-li jsou přijaté úroky vaším jediným příjmem, můžete se nazývat rovněž rentiérem.

Daně: Stát měří dvojím metrem

Jestliže byste někdy v budoucnu chtěli být rentiérem a mít příjem z pronájmu nemovitostí, zbystřete. Stát vlastnictví nemovitostí, jedno zda jde o louku, pole, rybník, dům nebo byt, trestá odlišným způsobem vypočtení daně. Výnosy plynoucí z vkladových produktů jako jsou třeba spořicí účty, termínované vklady nebo vkladní knížky jsou zdaňovány srážkovou 15procentní daní. Daně z výnosů u nemovitostí se vypočítávají podle hodnoty nemovitosti na základě jejího geografického umístění, úředně stanovené ceny a koeficientem, který si mohou jednotlivé obce upravovat podle svého uvážení.

Hektarový pozemek orné půdy bude na katastru obce A zdaněn jinak, než kdyby ležel na území obce B.

Není daň jako daň

Pro popsání nespravedlnosti při výpočtu daní z majetku, jedno zda-li je základem vlastnictví milion korun ležící na spořicím účtu v bance anebo držba orné půdy ve stejné hodnotě, uvádíme dva příklady.

Příklad 1: Milion korun na účtu

Zdědili jste milion korun po babičce a uložili ho na spořicí účet s roční úrokovou sazbou ve výši dvou procent. Výnosy budou 20 tisíc korun, přičemž banka nebo družstevní záložna vám z výnosu strhne 15 procent coby srážkovou daň, která v tomto případě představuje tři tisíce korun. Čistý výnos pak bude činit 17 tisíc.

Čtěte také: Investice do půdy je běh na dlouhou trať

Příklad 2: Milion korun v orné půdě

Oproti zdanění výnosu plynoucí z jednoho milionu korun, je zdanění orné půdy v hodnotě jednoho milionu korun o dost vyšší. Řekněme, že milion korun se rovná deseti hektarům půdy. Všechny pozemky navíc leží v katastru obce do jednoho tisíce obyvatel. Není uplatňován žádný koeficient. Daň z nemovitosti bude činit 7500 korun. A to i v případě, že pole budou ležet ladem a nebude na nich vykonávána žádná zemědělská činnost. Podobně se platí i z dalších typů nemovitostí (domy, byty, stavby). Jestliže pronajímáte třeba rodinný dům, tak kromě daně z nemovitosti se na vás bude vztahovat nutnost zdanit i nájemné od nájemníků. Stát tak vaší nemovitost zdaní dvakrát.

Související články:

Tři dobré důvody proč investovat do zemědělské půdy

Zemědělská půda přitahuje investory

Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Získejte z jednoho vkladu až čtyři druhy výnosů

Zajištění na stáří: Důchod nebo renta?