Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

Zdá se to neuvěřitelné, ale slova jako pachtovné, renta či přijaté úroky jsou regulérními pojmy, které se používají i ve třetím miléniu. Termíny označují příjem z vkladů či pronájmu majetku. Ač jde v podstatě o totéž, zdanění výnosů se vypočítává podle jiného klíče.

Pachtovné nebo renta označují výnos z nemovitého a finančního majetku. To je zřejmě pro širší čtenářskou obec známý fakt, zejména pak pro dříve narozené. Pachtovné se užívá při označování výnosu z půdy, renta pak z pronájmu nemovitostí. Rentou se rovněž může označovat výnos plynoucí z finančního majetku. Slovo rentiér tak má dva významy. Buďto jde o člověka, který se zabývá pronájmem nemovitého majetku dalším osobám, anebo žije z výnosů vkladů anebo investic.

Pachtovné

Pachtovné je do určité míry archaickým pojmem, který přetrval do současnosti. Vyjadřuje výnos z pronájmu polností. Před sto lety představovala výměra deseti hektarů malé bohatství, které pohodlně uživilo standardně početnou rolnickou rodinu, nyní by tomu nebylo jinak. Zemědělství se však věnuje v porovnání s dobou minulou o dost méně lidí. Nyní je desetihektarových zemědělských usedlostí, na kterých se hospodaří, již málo. Vlastníci půdy ji dávají do pronájmu, z čehož získávají pachtovné, nebo-li výnos.

Renta

Renta, jak bylo popsáno výše, znamená příjem plynoucí z pronájmu nemovitosti, nejčastěji obytné, anebo z výnosu finančního majetku. Je-li vaším jediným příjmem či jeho významnou částí právě výnos z pronájmu nemovitostí nebo výnosů z finančního majetku, můžete se nazývat rentiérem.

Těžko říct, jaký typ rentiérů převládá. Zda-li těch, kteří mají příjem z pronájmu nemovitostí anebo těch, jimž plyne příjem z investic a vkladů.

Přijaté úroky

Přijaté úroky představují výnosy z vkladů. Termín se vyznačuje zejména v účetnictví, kde se užívá ještě pojem placené úroky, což jsou úroky z půjček a úvěrů. Jsou-li jsou přijaté úroky vaším jediným příjmem, můžete se nazývat rovněž rentiérem.

Daně: Stát měří dvojím metrem

Jestliže byste někdy v budoucnu chtěli být rentiérem a mít příjem z pronájmu nemovitostí, zbystřete. Stát vlastnictví nemovitostí, jedno zda jde o louku, pole, rybník, dům nebo byt, trestá odlišným způsobem vypočtení daně. Výnosy plynoucí z vkladových produktů jako jsou třeba spořicí účty, termínované vklady nebo vkladní knížky jsou zdaňovány srážkovou 15procentní daní. Daně z výnosů u nemovitostí se vypočítávají podle hodnoty nemovitosti na základě jejího geografického umístění, úředně stanovené ceny a koeficientem, který si mohou jednotlivé obce upravovat podle svého uvážení.

Hektarový pozemek orné půdy bude na katastru obce A zdaněn jinak, než kdyby ležel na území obce B.

Není daň jako daň

Pro popsání nespravedlnosti při výpočtu daní z majetku, jedno zda-li je základem vlastnictví milion korun ležící na spořicím účtu v bance anebo držba orné půdy ve stejné hodnotě, uvádíme dva příklady. Čtěte také: Srovnání pěti nejvýhodnějších spořicích účtů v roce 2011

Příklad 1: Milion korun na účtu

Zdědili jste milion korun po babičce a uložili ho na spořicí účet s roční úrokovou sazbou ve výši dvou procent. Výnosy budou 20 tisíc korun, přičemž banka nebo družstevní záložna vám z výnosu strhne 15 procent coby srážkovou daň, která v tomto případě představuje tři tisíce korun. Čistý výnos pak bude činit 17 tisíc.

Příklad 2: Milion korun v orné půdě

Oproti zdanění výnosu plynoucí z jednoho milionu korun, je zdanění orné půdy v hodnotě jednoho milionu korun o dost vyšší. Řekněme, že milion korun se rovná deseti hektarům půdy. Všechny pozemky navíc leží v katastru obce do jednoho tisíce obyvatel. Není uplatňován žádný koeficient. Daň z nemovitosti bude činit 7500 korun. A to i v případě, že pole budou ležet ladem a nebude na nich vykonávána žádná zemědělská činnost. Podobně se platí i z dalších typů nemovitostí (domy, byty, stavby). Jestliže pronajímáte třeba rodinný dům, tak kromě daně z nemovitosti se na vás bude vztahovat nutnost zdanit i nájemné od nájemníků. Stát tak vaší nemovitost zdaní dvakrát. Čtěte také: Vyšší zdanění bohatších lidí státní rozpočet nespasí

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného