reklama

Máte také penzijní spoření?

redakce dne 26. 01. 2012 - 14:15

Jistě jste se setkali s pojmem penzijní spoření. Netřeba zmiňovat, že jde o chybný termín. Co se však může pod pojmem penzijní spoření skrývat? Podívali jsme se tomuto výrazu na zoubek.

Ačkoliv se penzijní spoření neváže konkrétně k žádnému penzijnímu produktu, na finančním serveru investia.cz jej hojně používáme. Do této velké skupiny patří následující penzijní produkty.

Penzijní spoření z úst laika by mělo nejvíce odpovídat spoření na penzi. Do této skupiny tak lze zařadit jakýkoliv produkt, který si člověk sjednává proto, aby si ve stáří finančně přilepšil. Přečtěte si, za co se nejvíce penzijní spoření zaměňuje?

Penzijní připojištění

Jasně definovaných produkt se státní podporou je penzijní připojištění. I když jde o pojistný produkt, řada lidí ho mylně považuje za spořicí. A to přesto, že v samotném názvu je použito slovo pojištění. Jestliže někdo řekne, že má penzijní spoření, devět z deseti dotázaných má na mysli právě penzijní připojištění.

Doplňkové penzijní spoření

Do třetího důchodového pilíře patří doplňkové penzijní spoření, které vychází z dřívějšího penzijního připojištění. Po roce 2012 si již nelze sjednat penzijní připojištění. Pro dlouhé investiční horizonty je doplňkové penzijní spoření je vhodnější je předchozí penzijní produkt.

Životní pojištění

O něco složitější je to v případě, kdy si člověk myslí, že si spoří na stáří, ale namísto toho mu mazaný „pojišťovák“ sjednal kapitálové nebo investiční životní pojištění. I u těchto produktů lze mluvit o zajištění na stáří. Pro záměnu termínu lze použít i důchodové pojištění.

Fondové investování

Poslední možností je, že si člověk „spoří“ na důchod prostřednictvím otevřených podílových fondů. Na tomto místě se již nejedná o spoření, nýbrž o investování. To má ale spousta lidí zafixováno s privatizací. Raději si chtějí spořit, ne investovat. A tak po poradě s bankovním či finančním poradcem volí fondy peněžního trhu či zajištěné fondy, které se svým zaměřením nejvíce podobají spoření.

Máme se divit nebo smát či raději plakat? V zemi, kde největší pojišťovna v reklamní kampani na investiční životní pojištění v minulosti doslova uváděla, že nabízí takové lepší spoření, by nebyl žádný div, kdyby si část populace pletla spoření s investováním.