reklama

Penzijnímu připojištění budou účastníci už jen ubývat

redakce dne 17. 04. 2013 - 01:00

Penzijní připojištění skončilo. O tomto produktu ještě uslyšíme. Během následujících několika desetiletích ještě mnohokrát.
 

Penzijní připojištění jako produkt skončilo k 30. listopadu 2012. K tomuto datu bylo podle Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) evidováno 5 150 415 účastníků. Od vzniku tohoto produktu v roce 1994 do něho vstoupilo mnohem více osob. Někteří z nich tento penzijní produkt v průběhu času zrušilo, jiní ho ukončili řádně a získali výsluhu, jednorázové vyrovnání anebo z něho čerpají rentu. Část z nich zemřelo.

Kolik jich bylo, nelze dohledat. V oficiálních statistikách již zmíněné asociace tyto údaje nezjistíte. Jediným možným způsobem je obeslání penzijních společností se žádostí o jejich sdělení. Pokud se k tomu APF ČR nepostaví, budeme to muset udělat my.

Statistiky po novém

A právě z výše uvedeného pramení celkem čtyři možnosti, kterak se může i nadále tento produkt sledovat. Nyní jsou všichni účastníci převedeni do transformovaného fondu v rámci třetího pilíře, ve kterém si mohou nerušeně spořit na důchod.

Penzijní připojištění skončilo, od teď budou účastníci jen ubývat a to z těchto důvodů: zrušením smlouvy, čerpání renty, převedením do jiného produktu anebo úmrtím.

Podívejme se však na ony čtyři důvody pro opuštění penzijního připojištění podrobněji.

Zrušení smlouvy – odbytné

Ukončení penzijního připojištění můžete několika způsoby. Zrušením smlouvy je jedním z nich. Pokud tak budete chtít učinit, musíte spořit minimálně po dobu 12 měsíců. Po zrušení ztratíte připsané státní příspěvky a zároveň budete muset dodanit výnosy. Respektive obě operace – vrácení příspěvků zpět státu a zdanění výnosu – za vás provede penzijní společnost. Na váš účet tak akorát přijdou vaše již odeslané úložky a výnos.

Čerpání renty anebo jednorázové vyrovnání

Dalšími způsoby jak získat pokud možno co nejvyšší potenciál z penzijního připojištění je čerpání renty anebo jednorázové vyrovnání. Přirozeně se nabízí vybírat finanční prostředky z penzijního fondu průběžně a to prostřednictvím čerpáním starobního důchodu. Čerpání může být v rámci doživotní penze anebo doživotní penze se zaručenou dobou výplatu. Vše záleží na příslušném penzijním plánu. O něco výhodnější je zaručená výplata doživotní penze.

Ukončení smlouvy - úmrtí

V průběhu spoření můžete zemřít, pokud se tak stane, budou finanční prostředky předmětem dědického řízení. Tedy za předpokladu, že jste neuvedli obmyšlené osoby. Ty mají přednost a do dědictví se naspořené finance vůbec nemusejí dostat.

Přechod do doplňkového penzijního spoření

Posledním možností, jak „odejít“ z penzijního připojištění je přechod do doplňkového penzijního spoření. Tato možnost je výhodná zvláště pro každého, kdo se nechce spoléhat na minimální možné zhodnocení a rád by si naspořil více, než je možné v penzijním připojištění. Tři investiční strategie (konzervativní, vyvážená a dynamická) mu k tomu více lépe dopomůžou.