reklama

Pět častých chyb lidí ohledně penze

redakce dne 13. 08. 2012 - 01:00

Nezájem, neochota, neschopnost. Tak se dají několika slovy popsat důvody, proč se lidé nezamýšlejí nad svým důchodem.
 

Pojišťovna Allianz sestavila desatero nejčastějších chyb žen, kterých se dopouštějí ohledně svého budoucího starobního důchodu. Některé chyby jsou natolik obecné, že se mohou použít na kohokoliv.

Jak jsme uvedli v předchozím textu, nejčastější příčinou toho, proč mají lidé ve stáří málo peněz a jsou závislí na výplatě starobních důchodů, je především duševní lenost a neschopnost vidět dále než za nejbližší víkend. Konzumní a do určité míry intelektuálně nenáročný způsob života doslova nutí lidi nemyslet. Při plánování poklidného stáří je zapotřebí přemýšlet. Ukážeme vám časté chyby, kterých se dopouštění lidé, jenž berou svůj život na lehkou váhu.

Nějak už to dopadne

O důchod by se měl zajímat každý, kdo je ekonomicky aktivní. Jedno zda-li je to absolvent s krátkou praxí anebo kmet v předdůchodovém věku. Důchodový systém se neustále vyvíjí a je proto zapotřebí hlídat změny. Z toho pramení i zájem o dosavadní zhodnocování úspor, které vás mají v budoucnu zajistit.

Do akcií se nevyplatí investovat

Finanční krize, která postihla svět v roce 2008, a poté propuknuvší globální recese, dala skeptikům nový vítr do plachet. „Akcie přece klesají, nevyplatí se do nich investovat.“ Tak zní hlavní poselství škarohlídů.

Hodnota investic do akcií nebo do akciových podílových fondů možná v krátkodobém investičním horizontu klesají, zato v dlouhodobém dojde k jejich opětovnému zhodnocení. Mladí lidé tak mají velkou šanci na rozmnožení peněz. Jenže ne všichni si toto uvědomují.

Jsem mlád, důchod je daleko

Velice rozšířené klišé. Mladí lidé, zhruba do třiceti let, žijí ve světě plném zkreslených a pokroucených představ. Zastávají názor, že do důchodu mají daleko. Jenže jakmile se přehoupne čtyřicítka, případně padesátka, uvědomují si, že kdyby začali spořit v mladším věku, nemuseli by měsíčně vydávat tak velké sumy peněz stranou na důchod.

Je proto lepší spořit nebo investovat na důchod dříve. Klidně i menší sumy. Penzijní plán by neměl chybět nikomu, kdo vše bere zodpovědně.

Brigády a částečné úvazky

Je hezké mít plný pracovní úvazek. Ne vždy se to však povede. Pokud se však příležitostné práce formou „brigád“ stanou pravidlem, zaděláváte si z pohledu výpočtu starobního důchodu na slušný problém. Zejména z pohledu výše budoucí penze. Podobně to platí i v těch případech, kdy máte stabilní zaměstnání, ale na částečný úvazek. Je opravdu nutné pracovat šest hodin denně namísto osmi?

Nespořím, ve stáří se uskrovním

Rezignace na finanční přípravu do důchodového věku v podobě nespoření a neodkládání si dostatečné sumy peněz znamená jediné. Rapidní pokles životní úrovně, která vás ve stáří potká. Starobní důchody mají klesající charakter. Jednoho dne budou na takové úrovni, která bude stačit na nejnutnější výdaje na bydlení, stravu, léky a ošacení. Na koníčky a další záliby už peníze zkrátka nebudou.

Co plyne z výše uvedeného? Jakmile se včas nezačnete zodpovědně připravovat na stáří, nemusíte to stihnout. V padesáti těžko naspoříte z vašeho platu solidní sumu, která bude znamenat příjemné zpestření vašeho podzimu života.