reklama

Podílové a penzijní fondy akumulují 513 miliard korun

redakce dne 27. 08. 2013 - 01:00

V otevřených podílových fondech a penzijních fondech je 513 miliard korun. V penzijních fondech je peněz o "několik" miliard více.
 

V otevřených podílových fondech bylo k 30. červnu letošního roku 248,65 miliardy korun. Tři čtvrtiny objemu drží fyzické osoby, jednu čtvrtinu pak právnické osoby. V transformovaných fondech, které se až do loňského roku nazývaly jako penzijní, bylo ke stejnému datu 264,77 miliardy korun.

Informace v tomto příspěvku vycházejí z údajů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) k 30. červnu 2013.

Pololetní nárůst o 13,4 miliardy

V prvním pololetí poslali Češi do podílových fondů 13,4 miliardy korun. Za celý loňský rok se majetek fondů zvýšil o 11,2 miliardy korun. Čísla lze interpretovat dvěma způsoby. Jednak případnou chutí investorů anebo za druhé navýšením hodnoty u podkladových aktiv.

Největší šanci růstu hodnoty mají tradičně akciové fondy, které obsahují akcie. V tomto případě může dojít ke dvěma vlivům, které znamenají nárůst hodnoty – buďto se zvýší samotná cena akcie anebo správce fondu promítne přijaté dividendy do hodnoty podílových listů.

Mezi pět největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů patří následující finanční skupiny. ČSOB (71,6 miliardy korun), Česká spořitelna (66,3), Komerční banka (31,3), ČP Invest (17) a UniCredit Bank (16,6).

Pořadí největších správců je mírně zpřeházené a to takto: Generali PPF Asset Management a ČP Invest investiční společnost obhospodařují 222,344 miliardy korun. Druhé místo s 170,134 miliardami ve správě má Česká spořitelna, bronzovou příčku má ČSOB se 157,257 miliardami korun. Magickou stomiliardovou hranici překračují ještě Komerční banka (110,811) a ING (105,222).

Rozdělení investic dle typů fondů

Typ fondu Stav k 30. 6. 2013 Stav k 31. 12. 2012 Změna v %
Fondy peněžního trhu 15 319 520 892 17 002 096 129 -9,9
Zajištěné fondy 37 853 538 231 38 858 747 920 -2,59
Akciové fondy 41 081 370 417 41 028 154 581 0,13
Dluhopisové fondy 86 289 776 743 81 759 274 674 5,54
Fondy smíšené 42 608 336 519 35 818 289 233 18,98
Fondy fondů 20 527 519 093 18 079 731 889 13,54
Fondy nemovitostní 4 975 890 416 2 729 369 762 82,31
Fondy celkem 248 655 952 311 235 275 664 188 5,69

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh ČR; Zpracování: investia.cz

Dluhopisy jako nejčastější aktiva

Podíváme-li se na zastoupení podkladových aktiv, jak fondů penzijních společností, tak otevřených podílových fondů, největší zastoupení mají dluhopisy. Ty jsou v rámci podílových fondů zastoupeny hodnotou 88,288 miliardy korun.

V investičním portfoliu penzijních společností tvoří významnou skupinu rovněž dluhopisy, které jsou v tomto segmentu zastoupeny 241,46 miliardami korun. Vztaženo k absolutnímu majetku fondů podle typu správce drží penzijní společnosti 87,6 procenta v dluhových cenných papírech. Zato u investičních společností jsou dluhopisy zastoupeny „jen“ z 34,7 procenty.

Akcie patří u penzijních společností ke druhému nejčastějšímu aktivu. Absolutní výše vyjádřená v korunách byla na konci prvního pololetí 1,5 miliardy korun (0,6 procenta). Podobně jsou na tom i akcie u investičních společností.

Akciové fondy patří podle tabulky AKATu na třetí místo, hned za smíšenými fondy, avšak z podstaty věci mají hezké druhé místo. Vtip spočívá v detailu. Smíšené fondy jsou namíchané z akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Kdybychom rozklíčovali jednotlivá podkladová aktiva, povyskočily by i dluhopisy a o něco málo zcela jistě i fondy peněžního trhu.