reklama

Jak na pojištění odpovědnosti

redakce dne 21. 07. 2014 - 00:00

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které způsobíte ve svém občanském nebo pracovním životě třetí osobě.
 

Pojištění odpovědnosti lze sjednat samostatně anebo jakou součást jiné pojistky, nejčastěji se tato pojistná rizika skrývají pod pojištěním domácnosti. Čtěte také: Jak se zorientovat v pojištění domácnosti a nemovitosti

Pod pojištěním odpovědnosti se ukrývají dva druhy pojištění. Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Ve stejné kategorii se ještě nachází povinné ručení, které se celým názvem nazývá povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Zatímco „povinné ručení“ je nutné mít sjednané z důvodu provozování motorového dopravního prostředku, zbylá dvě odpovědnostní pojištění již povinná nejsou, avšak v běžném osobním i pracovním životě mají svou nezastupitelnou úlohu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Osobní pojištění odpovědnosti kryje nejčastěji škody, které způsobíte vy, nebo vámi blízká osoba (třeba manžel, manželka, potomek, ale také domácí mazlíček) třetí osobě. Paleta odpovědnosti je opravdu pestrá sahající od pojištění života a zdraví, přes kolize v domácnosti (například vytopení sousedů) až po poškození či zničení cizího majetku, zboží v obchodě, při vzniku úrazu na chodníku před vaším domem apod. Čtěte také: Pět nejčastějších chyb v životním pojištění

Do jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti můžete uvést a zároveň pojistit veškeré členy vaší domácnosti, včetně stanovení rozsahu škod, na které se pojistka vztahuje. Pojišťovna kryje tři základní situace, které mohou nastat – škody na zdraví, škody na majetku a škody finančního rázu. Pojistka v praxi funguje tak, že pojišťovna dotyčné poškozené osobě či subjektu uhradí náhradu škody.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance kryje škody, kterých se dopustí zaměstnanec během svého pracovního výkonu. Ze zákona má zaměstnanec povinnost uhradit škodu do výše 4,5 násobku mzdy. Tyto škody mohou být sjednané v rámci pojištění odpovědnosti. Čtěte také: Pojištění: Lidé tratí na neznalosti svých potřeb

Pojištění profesní odpovědnosti

Pro vysoce kvalifikované profesionály, kteří se musejí při výkonu své profese vypořádat s celou řadou různých překážek a pochybení by pro ně znamenalo závažné důsledky, je určeno pojištění profesní odpovědnosti. Tento typ odpovědnosti kryje škody plynoucí z chybného rozhodnutí a je určeno pro profese jako jsou lékaři, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňoví a finanční poradci, auditoři, architekti, projektanti a další odborné profese.

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Odpovědnost si mohou pojistit i podnikatelé a živnostníci. Budou tak lépe čelit finančním zátěžím, které pro ně plynou z rozsahu výkonu jejich činností. Čtěte také: Nesedněte na lep pojišťovnám

Většina pojistek lze přizpůsobit přímo na vaše požadavky a očekávání. Nemusíte se tak bát, že byste se nevešly do jedné „šablony“.