reklama

Penzijní připojištění

redakce dne 23. 08. 2010 - 15:14

Penzijní připojištění bylo k 30. listopadu 2012 ukončeno. Od 1. ledna 2013 je možné sjednat podobný produkt nazvaný jako doplňkové penzijní spoření.

Pro zabezpečení na stáří bylo vyvinuto penzijní připojištění. Kombinací vkladů střadatele, příspěvků zaměstnavatele, státní podpory a úročení jde o jeden z nejrozporuplnějších produktů u nás.

Penzijní připojištění je určeno lidem, aby se v průběhu svého života finančně připravovali na starobní důchod. Stát nabízí několik motivačních prvků, které z penzijního připojištění udělali masový produkt, který si dosud sjednalo přes 4 miliony lidí.

Seznam penzijních fondů

V Česku si penzijní připojištění můžete sjednat u desítky penzijních fondů. Prohlédněte si seznam penzijních fondů.

Jak si založit smlouvu penzijního připojištění

Odkládat si určitou částku prostřednictvím penzijního připojištění na stáří může každý člověk, který si založí smlouvu z penzijního připojištění. Smlouvu je možné založit na pobočkách penzijních fondů anebo přímo na pobočkách bank. Lze využít i služeb finančních poradců. V Česku působí deset penzijních fondů.

Smlouvu penzijního připojištění si může sjednat člověk starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice. Může si sjednat jen jednu smlouvu u jednoho penzijního fondu. Přechod mezi fondy je možný, ale řada penzijních fondů ho zpoplatnila. Nejvyšší možný poplatek za přechod je 800 korun a platí pro každého, kdo by přešel dříve než po uplynutí pětileté lhůty, kdy je klientem daného penzijního fondu.

Výnosy penzijních fondů

Penzijní fondy musejí podle zákona o penzijním připojištění připsat každoročně tzv. kladný výnos. V praxi tak mohou připsat třeba jen desetinu procenta výnosů i v okamžiku, kdy by fond měl ztrátu. Menší penzijní fondy vsadily na politiku konstantní úrokové sazby a případné ztráty tak financují jejich matky.

Proč si spořit v penzijních fondech

Důvodů, proč spořit peníze v penzijních fondech by mohla být celá řada. Mezi nejvýznamnější patří zejména získání státního příspěvku. Ten může činit až 150 korun. Pro měsíční úložky převyšující 500 korun může poplatník získat daňový bonus.

Z dlouhodobého hlediska není spoření v penzijních fondech příliš výhodné. Avšak je to vhodný nástroj, jak ze zaměstnavatele může zaměstnanec získat další peníze. Rovněž ani případné využití daňového bonusu není zanedbatelné.

Výhody a nevýhody penzijního připojištění

Jednoznačně pozitivním faktem je, že se člověk připravuje na svůj budoucí odchod do důchodu. Hlavními výhodami penzijního připojištění je, že ke vkladu získá účastník penzijního připojištění nárok na státní příspěvek anebo na daňový bonus. Zaměstnanci může na jeho účet u penzijního fondu přispívat i jeho zaměstnavatel.

Nevýhodou je nízké zhodnocení, které nemusí pokrýt inflaci. Dalším negativem je nepojištění vkladů. Účastník penzijního připojištění nemůže s vkladem manipulovat, aniž by musel vrátit státní podpora a zdanit veškeré výnosy.

Způsoby vyplácení penze z penzijního připojištění

každý účastník penzijního připojištění si může zvolit jednu z několika možností, jak se dostat na skončení penzijního připojištění ke svým penězům. Může zvolit jednorázové vyrovnání, anebo si může nechat posílat měsíční rentu až do konce jeho života. Mezi další způsoby získání naspořených peněz patří starobní penze, výsluhová penze, invalidní penze, pozůstalostní penze a jednorázové vyrovnání anebo odbytné.

Investiční portfolio penzijních fondů

každý penzijní fond spravuje příspěvku od účastníků a států podle zákona. Penzijní fond může neomezeně nakupovat státní a soukromé dluhopisy, stejně jako hypotečních zástavních listů. Nejvýše jedna čtvrtina majetku fondu může být uložena v akciích nebo podílových fondech. Nemovitosti a movité věci může mít fond nejvýše pět procent ze svého majetku. Rovněž jakéhokoliv limitu může penzijní fond ukládat své peníze na účty bank. Zde však platí, že nejvýše může u jedné banky uložit deset procent majetku. Neomezeně může také fond investovat v zahraničí do státních dluhopisů členských zemí OECD.