reklama

Máte pochybnosti o době důchodového pojištění? Požádejte ČSSZ o informativní výpis

redakce dne 26. 03. 2013 - 00:00

Jednou ročně můžete požádat ČSSZ o informativní výpis. Z něho zjistíte, kolik let jste již „odpracovali“ ohledně nároku na důchod.
 

Na začátku žádostí o důchod stojí ve většině případech několik otázek: Jaký rozdíl je mezi náhradní dobou pojištění a vyloučenou dobou? Kdy mohu odejít do starobního důchodu? Jakou dobu pojištění musím získat? Co mám dělat, když mi chybí doklady o pojištění?

Dvě podmínky pro získání důchodu

Nárok na přiznání, potažmo výplatu starobního důchodu je podmíněno dvěma podmínkami, které musíte splnit současně. První z nich je dožít se předem daného věku, druhou pak získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Česká správa sociálního zabezpečení zaslala v roce 2012 celkem 105 096 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Informativní osobní list důchodového pojištění

Máte-li pochybnosti o délce důchodového pojištění, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten je vám ČSSZ podle zákona povinna poslat do 90 dnů od přijetí žádosti. O tento výpis můžete žádat jednou ročně. Jeho kladem je, že při kompletování pokladů vedoucí k přiznání starobního důchodu včas zjistíte, jaké materiály má ve své správě ČSSZ. Tato informace je klíčová, neboť z nich bude tato instituce vypočítávat důchod. Abyste měli na vše dostatek času, je vhodné požádat o výpis několik let před nárokem na starobní důchod.

Z informativního osobního listu důchodového pojištění zjistíte, jaké jste v průběhu vašeho života měli zaměstnání, podnikání, doby dobrovolného důchodového pojištění, včetně přehledu vámi dosažených vyměřovacích základů, což je přeloženo do „srozumitelštiny“ v podobě přehledu výdělků a vyloučených dob od roku 1986 po současnost.

IOLDP jako neocenitelný pomocník

Případné nesrovnalosti se tak můžete pokusit odstranit a doložit ČSSZ chybějící podklady, ze kterých vám bude počítat důchod.

Mějte na vědomí, že některé doklady o náhradních dobách pojištění Česká správa sociálního neeviduje. Týká se to například informací o vašem studiu, péči o dítě či vojenské službě. Tyto doklady se předkládají až při finálním podání žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.