Máte pochybnosti o době důchodového pojištění? Požádejte ČSSZ o informativní výpis

Jednou ročně můžete požádat ČSSZ o informativní výpis. Z něho zjistíte, kolik let jste již „odpracovali“ ohledně nároku na důchod.
 

Na začátku žádostí o důchod stojí ve většině případech několik otázek: Jaký rozdíl je mezi náhradní dobou pojištění a vyloučenou dobou? Kdy mohu odejít do starobního důchodu? Jakou dobu pojištění musím získat? Co mám dělat, když mi chybí doklady o pojištění?

Dvě podmínky pro získání důchodu

Nárok na přiznání, potažmo výplatu starobního důchodu je podmíněno dvěma podmínkami, které musíte splnit současně. První z nich je dožít se předem daného věku, druhou pak získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Česká správa sociálního zabezpečení zaslala v roce 2012 celkem 105 096 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Informativní osobní list důchodového pojištění

Máte-li pochybnosti o délce důchodového pojištění, požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Ten je vám ČSSZ podle zákona povinna poslat do 90 dnů od přijetí žádosti. O tento výpis můžete žádat jednou ročně. Jeho kladem je, že při kompletování pokladů vedoucí k přiznání starobního důchodu včas zjistíte, jaké materiály má ve své správě ČSSZ. Tato informace je klíčová, neboť z nich bude tato instituce vypočítávat důchod. Abyste měli na vše dostatek času, je vhodné požádat o výpis několik let před nárokem na starobní důchod.

Z informativního osobního listu důchodového pojištění zjistíte, jaké jste v průběhu vašeho života měli zaměstnání, podnikání, doby dobrovolného důchodového pojištění, včetně přehledu vámi dosažených vyměřovacích základů, což je přeloženo do „srozumitelštiny“ v podobě přehledu výdělků a vyloučených dob od roku 1986 po současnost.

IOLDP jako neocenitelný pomocník

Případné nesrovnalosti se tak můžete pokusit odstranit a doložit ČSSZ chybějící podklady, ze kterých vám bude počítat důchod.

Mějte na vědomí, že některé doklady o náhradních dobách pojištění Česká správa sociálního neeviduje. Týká se to například informací o vašem studiu, péči o dítě či vojenské službě. Tyto doklady se předkládají až při finálním podání žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného