reklama

Pracovní poměr a zaměstnání

redakce dne 23. 08. 2010 - 18:18

Jistota pracovního místa a pravidelného příjmu zajistí zaměstnanecký pracovní poměr. Ten je definován prostřednictvím zákoníku práce.

Pracovní poměr vzniká ústní nebo pracovní dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci podle zákoníku práce vzniká první tři měsíce tzv. zkušební doba, ve které může bez uvedení jakéhokoliv důvodu ze dne na den ukončit pracovní poměr ze zaměstnavatelem. Totéž platí pro zaměstnavatele, avšak ten důvod pro rozvázání pracovního poměru sdělit musí.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr může kdykoliv ukončit zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Zaměstnanec nemusí uvádět žádný důvod, zatímco zaměstnavatel ano. Zákoník práce zná pro ukončení pracovního poměru několik termínů, které označují tentýž pojem a to ukončení pracovního poměru.

Z hlediska ukončení je důležité, jestli zaměstnanec dal anebo dostal výpověď a z jakého důvodu. Při standardním ukončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na dvouměsíční výpovědní lhůtu během které může jak on, tak i jeho zaměstnavatel výpověď zrušit. V případě, že zaměstnanci není poskytnuta dvouměsíční výpověď, má nárok na odstupné ve výši jeho dvou měsíčních průměrných platů.

Zaměstnanec se však může se zaměstnavatelem dohodnout na okamžitém ukončení, avšak bez nároku na odstupné. Takto se postupuje v případech, kdy zaměstnanec zvláště hrubým způsobem porušil své pracovní povinnosti, ale zaměstnavatel nechce zbytečně svého zaměstnance vystavovat postihu ze strany úřadu práce, který nemusí takto propuštěnému přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Odměny a tresty v zaměstnání

Zaměstnavatel své zaměstnance může motivovat pestrou škálou benefitů a bonusů. A to jak finančních, tak i nepeněžního charakteru. Mezi standardní benefity patří stravenky, možnost používat mobilní telefon, notebook nebo automobil i k osobnímu využití. Řada zaměstnavatelů poskytuje týden dovolené nad rámec zákoníku práce. zaměstnanci mohou dostávat při plnění svých pracovních povinností i finanční odměny nebo prémie.

Naopak za špatné splnění pracovních úkonů mohou o finanční odměny nebo o nárok na ně přijít. Zvláštním typem pokárání za špatně odvedenou práci je i vytýkací dopis. V něm zaměstnavatel stručně oznámí zaměstnanci jeho chyby a požádá ho o napravení. Pokud se zaměstnanec nezlepší, může s ním zaměstnavatel na základě vytýkacího dopisu rozvázat pracovní poměr.