reklama

Sociální dávky

redakce dne 25. 08. 2010 - 15:27

Pod pojmem sociální dávky se většině lidí vybaví příspěvky na děti. Sociálních dávek vyplácí stát více, například porodné anebo pohřebné.

UPOZORNĚNÍ

Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Usilovně pracujeme na aktualizaci.

Sociálních dávek, které může obyvatel České republiky získat je celá řada. Musí však splnit určité podmínky, jenž jsou u každého příspěvku odlišné.

Přídavek na dítě

přídavek na dítě je základní sociální dávkou, kterou dostávají rodiny na vyživování dítěte. Jeho výše se odvíjí podle věku dítěte a čistého příjmu rodiny. Do tohoto příjmu se zahrnuje i sociální příspěvek. Jestliže má rodina čistý příjem vyšší než 2,4 násobek životního minima, ztrácí nárok na přídavek na dítě. Ten je pro děti do 6 let ve výši 500 korun, pro děti od 6 do 15 let pak na 610 korun a pro děti starší 15, ale mladší 26 let 700 Kč.

Sociální příplatek

sociální příplatek je určen rodinám s dětmi, které mají nízké příjmy. Měl by pokrýt náklady spojené se zabezpečením potřeb jejich dětí. Do výše sociálního příspěvku se promítá i tělesné nebo duševní postižení dítěte nebo jeho rodiče, případně osamělost rodiče.

Sociální příplatek může pobírat rodiče pečující nejméně o jedno nezaopatřené dítě. Musí však splnit patřičné podmínky. Výše sociálního příplatku je od 1006 korun měsíčně až do částky 3375 korun měsíčně. Vztahuje se na všechny nezaopatřené děti až do věku 26 let.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení má nárok každý vlastník nebo nájemce bytu, jehož výdaje na bydlení je více než 30 procent z jeho příjmů. V Praze je tato hranice stanovena na 35 procent. Zároveň musí být výdaje na bydlení nižší, než jaké jsou normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné

Nárok na porodné má každá žena, která porodila dítě. Aktuální výše porodného je 13 tisíc korun za dítě. Pokud žena při porodu anebo krátce po něm zemřela, má nárok na porodné otec dítěte, případně osvojitel.

Pohřebné

Pohřebné je dávka, která je určena na vypravení pohřbu nezaopatřeného dítěte anebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Podmínkou výplaty pohřebného ve výši 5 tisíc korun je, aby dotyčná zemřela osoba měla trvalý pobyt v České republice

Dávky pěstounské péče

Člověk, který má dítě v pěstounské péči, může od státu pobírat tzv. dávky pěstounské péče. Ty se odvíjejí od věku nezaopatřeného dítěte, podle jejich počtu a podle příjmů osoby, která je vychovává.

Životní minimum

Životní minimum pro jednotlivce činí 3410 korun. Jestliže spolu bydlí například rodina, je životní minimum pro první dospělou osobu v domácnosti 3140 Kč, pro druhou pak 2830 Kč. Źivotní minima pro nezaopatřené děti se odvíjejí podle jejich věku. Pro děti do 6 let je životní minimum 1740 korun, pro děti ve věku 6 až 15 let 2140 Kč a pro děti od 15 do 26 let pak 2450 Kč.

Existenční minimum

Na dávku existenčního minima má nárok každý občan České republiky, který je bez jakýchkoliv příjmů. Maximální výše existenčního minima je 2200 korun měsíčně. Existejnční minimum však nemůže pobírat nezaopatřené dítě, uživatel starobního důchodu, osoba, která je ve třetím stupni invalidity anebo člověk starší 68 let. Čtěte také: Existenční minimum