reklama

Pracovní příležitosti budoucnosti leží ve finančnictví

redakce dne 20. 01. 2012 - 00:00

Plánujete pro svého potomka kariéru? Vězte, že dostatek pracovních příležitostí skýtá odvětví finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Jedno zda půjde o obchodní pozice anebo odborné. Již nyní je jedno jisté, v těchto oborech bude vysoká konkurence.

I přes nepříznivé zprávy mainstreamových médií, že právě finančníci zavinili finanční krizi a přivedli tak následně svět do globální hospodářské recese, je finančnictví perspektivním oborem. Zapomeňte na nářek lokálních firem, kterým chybějí dělníci. Budoucnost opravdu není v montovnách, ale ve službách. Kdo si myslí opak, bude za deset let těžko zaměstnatelný. Čtěte také: Co čeká nováčka ve finančním poradenství?

Veškeré informace v tomto příspěvku pocházejí z webových stránek Budoucnostprofesí.cz, které spravuje Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Pracovní šance ve finančnictví

Z webových stránek Budoucnost profesí jsme vytvořili stručný přehled jednotlivých profesí ve finančnictví. U každé profese je na ose nula až deset graficky znázorněno, jak velký zájem bude o nové pracovníky v letech 2009 až 2013. Čím bližší číslo k nule, tím jsou vyhlídky pro zaměstnání špatné. Naopak čím vyšší číslo, tím jsou vyhlídky vysoké. Čtěte také: Průzkum: Češi vs finanční poradci

Uplatnění ve finančnictví podle profesí do roku 2013

Profese Pracovní vyhlídky na škále 0 až 10 Střední věk
Bankovní expert 5 41
Bankovní makléř 5 41
Bankovní poradce 5 41
Burzovní makléř odborný 5 41
Daňový poradce 5 41
Ekonom – vědec 2 39
Finanční analytik 5 41
Kontrolor 4 42
Likvidátor 7 38
Matematik 7 38
Odhadce 7 38
Pojišťovací agent 7 38
Pojišťovací expert 5 41
Pokladník 5 40
Směnárník 5 40
Statistik 3 39
Úředník na přepážce 5 40
Zprostředkovatel úvěrů 7 38

Zdroj: Budoucnostprofesí.cz; Zpracování: investia.cz

Pro stanovení věku byl použit medián. To je hodnota, která rozdělí výsledky na dvě stejně velké poloviny. Oproti průměru medián nezkresluje. Střední věk pro celé finančnictví a pojišťovnictví je aktuálně 41 let.

Největší šance na pracovní uplatnění má likvidátor, matematik, odhadce, pojišťovací agent a zprostředkovatel úvěrů. Z této pětice má výsadní postavení matematik. Zbývající profese mají stejný vývoj. Čtěte také: Přijmeme finančního poradce. Zn.: plat 60 tisíc korun

Matematik

Do této profesní kategorie patří zejména vrcholový management velkých společností, právníci a specialisté v oblasti statistiky a matematiky. Do konce roku 2013 bude v rámci této profese nutné obsadit 13 tisíc nových míst. Vliv na počet nových pracovních příležitostech bude mít i odchod zhruba šesti procent pracovníků do důchodu. Celkový počet zaměstnanců v této profesní kategorii je 54,4 tisíc.

Nejčastějším typem vzdělání v profesi matematika jsou osoby s univerzitním (vysokoškolským) vzděláním a s vyšším odborným vzděláním. Nejčastěji jde o obory ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky. Tato skupina je zastoupenou jednou čtvrtinou na celkovém počtu všech pracovníků. Zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou je 16 procent. Jde o absolventy středních škol se zaměřením na ekonomiku, obchod a právní vědy.

Zbývající profese

Zbývající profese jako je likvidátor, odhadce, pojišťovací agent a zprostředkovatel úvěrů patří do skupiny Finanční, pojišťovací a obchodní zástupci. Do konce roku 2013 bude v této profesní skupině vytvořeno 62 tisíc nových pracovních míst. Aktuálně je v této kategorii 136 tisíc pracovních míst.

Pro všechny uvedené profese platí, že šance na získání uplatnění je v této skupině sice nadprůměrná, ale díky zvyšujícímu se počtu absolventů začne mezi jednotlivými pracovníky téže profese narůstat konkurence. Negativem je i pokles poptávky způsobené snížením výkonnosti národního hospodářství. Objem produkce se tak může snížit i na několik dalších let.

Nezbytnou dovedností bude především dolování dat, které mají na starosti datoví analytici, jejichž počty budou do budoucna přibývat.

Jedna drobná výjimka se mezi výše uvedenými profesemi najde. Je to matematik. U něho bude nutné, aby absolventi měli ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na matematiku, statistiku a technické obory. Absolventů s tímto typem vzdělání je méně, zato poptávka po nich je vyšší. Čtěte také: Chcete být finančním poradcem? Připravte si peníze na správní poplatky