Prazáklad finanční gramotnosti: Jaké finanční produkty jsou a nejsou pojištěné

Finanční gramotnost se týká i takových detailů, jako je pojištění finančních produktů. Ne každý je pevný v „kramflecích.“
 

Fond pojištění vkladů zjišťoval vyspělost finanční gramotnosti prostřednictvím výzkumu, ve kterém se dotázal 800 lidí na několik klíčových ukazatelů. Důraz byl kladen na to, jak Češi zacházejí se svými penězi a jaké mají povědomí o pojištění vkladů a produktů. Čtěte také: Krach banky či záložny nebude lidi tolik bolet

Pětina Čechů si myslí, že akcie jsou pojištěné, třetina pak, že pojištěné jsou i dluhopisy.

Z průzkumu vyšla najevo ještě další věc. Vyplynulo z něho, že dvě třetiny lidí ve věku 55 až 70 let má naspořeno nejvýše 75 tisíc korun. Pro tři čtvrtiny penzistů je důležité, aby jejich úspory byly pojištěny. Jenže většina z nich neví, na jaké finanční produkty se pojištění vkladů vztahuje. Na jedné straně je ze strany důchodců vidět důraz na jistotu a zároveň určitý nezájem blížící se informační bezmoci, kam peníze uložit tak, aby se na ně vztahovalo pojištění vkladů. Čtěte také: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Z průzkumu dále plyne, že ani majitelé termínovaných vkladů a dalších depozit přesně neví, jestli jsou peníze na tom či onom produktu pojištěné. Tři pětiny dotázaných (63,9 %) považuje zůstatek na osobním účtu za bezpečný. Ten považuje za bezpečný 61,4 % lidí u termínovaných vkladů. Vkladním knížkám věří 44,9 % respondentů.

Necelá pětina dotázaných (18,9 %) se mylně domnívá, že akcie spadají do režimu pojištěných vkladů. Dluhopisy a směnky pak považuje za pojištěné dokonce 31,8 % respondentů.

Měsíční úspory 1500 korun

Maximální možná měsíční úspora pro lidi ve věku 55 až 70 let je v současné době do 1500 korun. Více peněz zkrátka osoby v tomto věkovém rozmezí neušetří. Většinu příjmů pokryjí běžné výdaje. Takže na nějaké velké šetření nezbývá příliš prostoru. Ostatně by bylo zajímavé vyzkoumat, kolik měsíčně dokáží odložit lidé s příjmy v rozmezí minimální až mediánové mzdy (tj. 8500 až 20 500 Kč hrubého). Čtěte také: S finanční gramotností jsme na štíru

Co je pojištěno

Pojištění vkladů má v Česku na starosti Fond pojištění vkladů. Pojištěny jsou vklady pro fyzické a právnické osoby, jenž jsou vedeny v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách. Vklady jsou pojištěné jak v české, tak i cizí měně včetně úroků. Pojištěn je celý vklad. V rámci jedné banky (záložny, stavební spořitelny) a jednoho klienta je pojištěna souhrnná částka do ekvivalentu 100 tisíc eur. Máte-li u jedné banky více účtů či vkladů, počítají se veškeré jistiny společně. Z tohoto hlediska je proto vhodné mít více účtů u více bank.

Dejte si pozor i na případy, kdy máte například společný osobní účet s manželkou/manželem a zároveň třeba termínovaný vklad, na kterém máte veškeré úspory. I v tomto případě se celkové částky sčítají dohromady a to tak, že ze společného účtu se vezme polovina jistiny a přičte se k zůstatku na termínovaném vkladu.

Pojištěny jsou depozitní produkty jako jsou osobní a spořící účty, termínované vklady nebo vklady na stavebním spoření. Dále pak vkladové účty, vkladní knížky a sKarta – platební účet.

Co není pojištěno

Naopak nejsou pojištěny směnky a cenné papíry jako jsou akcie, dluhopisy a podílové listy. Stejně tak ani vklady u investičních a penzijních společností a pojišťoven. Výčet ještě pokračuje o různé mezibankovní vklady, které mají mezi sebou jednotlivé finanční instituce, ale ty se běžných klientů netýkají. Čtěte také: Sebevědomí Češi: Žijí od výplaty k výplatě, ale považují se za finančně zodpovědné

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného