reklama

Prazáklad finanční gramotnosti: Jaké finanční produkty jsou a nejsou pojištěné

redakce dne 16. 12. 2013 - 00:00

Finanční gramotnost se týká i takových detailů, jako je pojištění finančních produktů. Ne každý je pevný v „kramflecích.“
 

Fond pojištění vkladů zjišťoval vyspělost finanční gramotnosti prostřednictvím výzkumu, ve kterém se dotázal 800 lidí na několik klíčových ukazatelů. Důraz byl kladen na to, jak Češi zacházejí se svými penězi a jaké mají povědomí o pojištění vkladů a produktů. Čtěte také: Krach banky či záložny nebude lidi tolik bolet

Pětina Čechů si myslí, že akcie jsou pojištěné, třetina pak, že pojištěné jsou i dluhopisy.

Z průzkumu vyšla najevo ještě další věc. Vyplynulo z něho, že dvě třetiny lidí ve věku 55 až 70 let má naspořeno nejvýše 75 tisíc korun. Pro tři čtvrtiny penzistů je důležité, aby jejich úspory byly pojištěny. Jenže většina z nich neví, na jaké finanční produkty se pojištění vkladů vztahuje. Na jedné straně je ze strany důchodců vidět důraz na jistotu a zároveň určitý nezájem blížící se informační bezmoci, kam peníze uložit tak, aby se na ně vztahovalo pojištění vkladů. Čtěte také: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Z průzkumu dále plyne, že ani majitelé termínovaných vkladů a dalších depozit přesně neví, jestli jsou peníze na tom či onom produktu pojištěné. Tři pětiny dotázaných (63,9 %) považuje zůstatek na osobním účtu za bezpečný. Ten považuje za bezpečný 61,4 % lidí u termínovaných vkladů. Vkladním knížkám věří 44,9 % respondentů.

Necelá pětina dotázaných (18,9 %) se mylně domnívá, že akcie spadají do režimu pojištěných vkladů. Dluhopisy a směnky pak považuje za pojištěné dokonce 31,8 % respondentů.

Měsíční úspory 1500 korun

Maximální možná měsíční úspora pro lidi ve věku 55 až 70 let je v současné době do 1500 korun. Více peněz zkrátka osoby v tomto věkovém rozmezí neušetří. Většinu příjmů pokryjí běžné výdaje. Takže na nějaké velké šetření nezbývá příliš prostoru. Ostatně by bylo zajímavé vyzkoumat, kolik měsíčně dokáží odložit lidé s příjmy v rozmezí minimální až mediánové mzdy (tj. 8500 až 20 500 Kč hrubého). Čtěte také: S finanční gramotností jsme na štíru

Co je pojištěno

Pojištění vkladů má v Česku na starosti Fond pojištění vkladů. Pojištěny jsou vklady pro fyzické a právnické osoby, jenž jsou vedeny v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách. Vklady jsou pojištěné jak v české, tak i cizí měně včetně úroků. Pojištěn je celý vklad. V rámci jedné banky (záložny, stavební spořitelny) a jednoho klienta je pojištěna souhrnná částka do ekvivalentu 100 tisíc eur. Máte-li u jedné banky více účtů či vkladů, počítají se veškeré jistiny společně. Z tohoto hlediska je proto vhodné mít více účtů u více bank.

Dejte si pozor i na případy, kdy máte například společný osobní účet s manželkou/manželem a zároveň třeba termínovaný vklad, na kterém máte veškeré úspory. I v tomto případě se celkové částky sčítají dohromady a to tak, že ze společného účtu se vezme polovina jistiny a přičte se k zůstatku na termínovaném vkladu.

Pojištěny jsou depozitní produkty jako jsou osobní a spořící účty, termínované vklady nebo vklady na stavebním spoření. Dále pak vkladové účty, vkladní knížky a sKarta – platební účet.

Co není pojištěno

Naopak nejsou pojištěny směnky a cenné papíry jako jsou akcie, dluhopisy a podílové listy. Stejně tak ani vklady u investičních a penzijních společností a pojišťoven. Výčet ještě pokračuje o různé mezibankovní vklady, které mají mezi sebou jednotlivé finanční instituce, ale ty se běžných klientů netýkají. Čtěte také: Sebevědomí Češi: Žijí od výplaty k výplatě, ale považují se za finančně zodpovědné