reklama

Předčasný důchod: Je možné si přivydělat?

redakce dne 27. 06. 2014 - 00:00

Je možné si přivydělávat i při pobírání předčasného důchodu? Možné to je, avšak výše příjmů je omezená.
 

Předčasný důchod je silně komplexní téma, které je vhodné dávkovat postupně, aby příjemce těchto informací jimi nebyl přesycen. Publikujeme druhý díl o předčasných důchodech. Tentokráte se zaměříme na přivýdělek, krácení předčasného důchodu a přerušení jeho pobírání. Čtěte také: Předčasný důchod: Kdy a za kolik odejít do předčasné penze

Přivýdělek souběžně s předčasným důchodem

Souběžný přivýdělek s pobíráním předčasného starobního důchodu možný je. Avšak jeho horní hranice je omezená výší příjmů. Existují tři příjmové hranice, od kterých se odvíjí stav, kdy budete moci pobírat předčasnou penzi a zároveň další příjem. Čtěte také: Důchody v roce 2014

  • Zaměstnání malého rozsahu – maximální možný příjem nedosahuje sumy 2500 korun za měsíc. Je důležité, aby tento příjem byl jak sjednaný, tak i skutečně dosažený. Bude-li například v pracovní smlouvě uvedeno, že váš měsíční příjem činí vyšší částku, avšak vy na ni nikdy nedosáhnete, přiděláte si komplikaci.
  • Dohoda o provedení práce – horní příjmová hranice pro činnosti vykonávané v tomto smluvním vztahu nesmí přesáhnout částku deset tisíc korun.
  • Jestliže podnikáte, nesmí být váš roční příjem vyšší než 62 261 korun (alespoň pro rok 2014). Do této sumy vám nevznikne účast na pojištění.

Vystřídá předčasný důchod řádný?

Jakmile získáte přiznání předčasného starobního důchodu automaticky ztrácíte nárok na řádný starobní důchod. Krácení předčasného důchodu je v tomto případě nevratné a trvalé a ani po dosažení řádného důchodového věku není možné získat nárok na standardní výši starobní penze. Dosažením důchodového věku však přestává platit omezení na příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti. Čtěte také: Co neopomenout při žádosti o důchod

Přerušení předčasného důchodu

Přerušení předčasného starobního důchodu je možné tehdy, když si ještě před dosažením vašeho důchodového věku najdete zaměstnání. Vzniká vám povinnost tuto skutečnost oznámit České správě sociálního zabezpečení, která vám zastaví výplatu penze. To však pouze tehdy, že bude vaše nové zaměstnávání zakládat na účasti pojištění. V případě ukončení pracovní činnosti, lze požádat o obnovení výplaty důchodu. Procentní výměra penze vám může být přepočtena a zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste si během pracovního výkonu odpracovali. Čtěte také: Trend budoucnosti: Práce seniorů v důchodu