reklama

Předčasný důchod v roce 2013

redakce dne 25. 10. 2012 - 00:00

Jaké jsou podmínky pro získání nároku na předčasný důchod? Vyplatí se odejít do předčasného důchodu?
 

Předčasný důchod se oproti řádnému odchodu na odpočinek krátí. Zkrácený důchod budete pobírat po celý následující život.

Jestliže uvažujete o odchodu do předčasného důchodu, počítejte s tím, že oproti řádnému starobnímu důchodu, získáte nižší dávku. Do předčasného důchodu můžete odejít až pět let před dosažením řádného důchodového věku. Ten vychází z roku narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí. Čtěte také: Změny v důchodech v roce 2013

Podmínky odchodu do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu v roce 2013 můžete odejít tehdy, pokud splníte jednu z níže uvedených podmínek.

Budete-li chtít odejít do důchodu o tři roky dříve, musí být váš důchodový věk nižší 63 let. Při odchodu do předčasného důchodu o pět let dříve musí váš důchodový věk činit alespoň 63 let. Zároveň musíte dosáhnout věku 60 let.

Kromě toho počítejte s tím, že pro přiznání důchodu v roce 2013 musíte mít splněnou další podmínku, která tkví v délce pojištění. Ta je pro rok 2013 stanovena na 29 let.

S rostoucí dobou povinné délky pojištění se bude prodlužovat délka odchodu do důchodu. Zatímco nyní je to běžně jeden až tři roky, za jedno či dvě desetiletí se předčasný odchod bude pohybovat mezi třemi až pěti lety. Ne každý člověk se ve zdraví dožije řádného věku odchodu do důchodu. Velké rozdíly budou především mezi náročností povolání. Učitel snáze odejde do starobního důchodu podle důchodových tabulek než například pracovník v zemědělství.

Předčasný důchod je vždy nižší

Výpočet dávky předčasného důchodu ze dvou faktorů: krácení důchodu a získání nižší doby pojištění. Čím dříve odejdete do důchodu, tím bude výsledná vyplácená suma nižší.


Čtěte také: Předdůchod

Krácení předčasného důchodu

Při výpočtu předčasného důchodu se krátí procentní část důchodu. Základní výměra důchodu, která pro rok 2013 činí částku 2 330 Kč, je každému pobírateli této starobní dávky přiznána v nezkrácené podobě. Procentní část důchodu se krátí podle následujícího mechanismu. Krácení se provádí za každých 90 dní, kdy odejdete do předčasného důchodu.

Mějte na paměti, že je velký rozdíl odejít například do důchodu o 350 dnů dříve než činí řádný důchodový věk, než pracovat dalších 15 dnů a mít tak splněn další rok.

Krácení důchodu vychází z výpočtového základu, kdy na jedné straně stojí dřívější odchod do penze vyjádřený ve dnech. Na straně druhé je ke každé této době přiřazen procentní koeficient, kterým se poníží výpočtový základ.

Předčasný odchod do důchodu vs krácení procentní části důchodu

Dřívější odchod vyjádřených ve dnechKrácení procentní části důchodu

90 a méně0,90%

90 – 1801,80%

181 – 2702,70%

271 – 3603,60%

361 – 4504,80%

451 – 5406,00%

541 – 6307,20%

631 – 7208,40%

721 – 8109,90%

811 – 90011,40%

901 – 99012,90%

991 – 108014,40%

1081 – 117015,90%

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Doba pojištění jako důležitý faktor

Rozhodujícím faktorem, byť ne jediným pro přiznání výše důchodu, je délka doby pojištění, kterou získáte během vašeho ekonomicky produktivního života. Jak vyplývá z přiložené tabulky, jestliže odejdete do důchodu předčasně o jeden rok, sníží se vám o necelých pět procent. Pokud to bude o tři roky dříve, budete mít starobní důchod nižší o necelých 16 procent. Čtěte také: Kdy půjdu do důchodu?

Důchodová rezerva je nezbytností

Abyste mohli pokrýt rozdíl při předčasném důchodu, je zapotřebí si vytvořit dostatečnou finanční rezervu, kterou budete čerpat během vašeho stáří. Jen pro porovnání jsme propočítali ponížení aktuálního průměrného sólo starobního důchodu o 15,9 procenta.

Průměrný důchod v režimu unisex k 31. březnu 2012 činil 10 740 korun. Onen rozdíl vyjádřený krácením vyjadřuje nižší důchod o 1707 korun. Průměrné dožití bez rozdílu věku jsme stanovili na 16 let a šest měsíců, tj. 198 měsíců. Abyste tento rozdíl pokryli, měli byste mít úspory na začátku čerpání nejméně ve výši 337 986 korun. Lepší je mít naspořeno samozřejmě více.