Předdůchod a jeho význam, podmínky předdůchodu

Institut předdůchodů je nový pojem, který souvisí se změnou důchodového systému z dvoupilířového na třípiliřový.

Doporučujeme: Aktualizované podmínky předdůchodu na rok 2019

Co je to předdůchod?

Předdůchod vyplývá ze zákona o doplňkovém penzijním spoření a bude platit od 1. ledna 2013. Účastník třetího pilíře si může v rámci penzijního spoření naspořit dostatečně velkou finanční rezervu a odejít na penzi až pět let před dosažením řádného důchodového věku. Předdůchody nejsou dávkou důchodového pojištění, které vyplácí stát. Výplatu a administraci zajišťují jednotlivé penzijní společnosti, které se řídí zákonem o doplňkovém penzijním spoření.

Po celou dobu čerpání předdůchodu bude za vás stát hradit zdravotní pojištění. Čerpání předdůchodu neovlivní budoucí výpočet výše starobního důchodu.

Výše dávky v rámci předdůchodů

Výše výplaty dávky v rámci předdůchodů je ekvivalent minimální mzdy. Zájemce o předdůchod musí mít na svém účtu v rámci doplňkového penzijního spoření dostatečné množství finančních prostředků. Aby mohl předdůchod čerpat, musí doložit, že každý měsíc po celou dobu čerpání předdůchodu je schopen získávat rentu ve výši minimální mzdy.

Příklad předdůchodu
Budete-li předdůchod čerpat jeden rok, musíte mít na svém účtu u penzijní společnosti sumu 96 tisíc korun (tj. 8000 Kč coby minimální mzda x 12 měsíců).

Při pětiletém čerpání předdůchodu musí tato suma činit alespoň 480 tisíc korun.

Pro spoření na stáří můžete využít například státem podporované stavební spoření. Potřebnou částku můžete do doplňkového penzijního spoření převést těsně před žádostí o výplatu předdůchodu.

Přihlaste se k odběru novinek